Definitie

Een modelrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat de algemene indruk van een product of een deel ervan beschermt, op voorwaarde dat deze elementen nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Het modelrecht kan worden toegepast op verschillende producten, waaronder verpakkingen, modeartikelen, industriële gereedschappen en zelfs logo’s. Een model kan een 3D-karakter (‘model/vorm’) of 2D-karakter (‘tekeningen/motieven’) hebben. Kenmerken die uitsluitend worden bepaald door hun technische functie of uitvoering komen niet in aanmerking voor bescherming.

Het modelrecht geeft de houder het recht om te verhinderen dat derden producten zouden maken, verkopen of invoeren waarin het beschermd model vervat zit of die eenzelfde algemene indruk vertonen.

Een model dat openbaar is gemaakt in Europa kan een zekere bescherming verkrijgen, maar enkel voor een korte periode. Enkel na registratie is een model beschermd voor een maximum van 25 jaar (op voorwaarde dat het iedere 5 jaar is vernieuwd).

 

 

Hoe kunnen wij helpen?

Adviesverlening over nieuwheid en eigen karakter

 

Strategische voorbereiding van de aanvraag

Wat is een model?

Verdediging van registraties voor ie-instellingen

Analyseren van het model in haar commerciële context

Onze aanpak begint met een goed begrip van uw  modelproject en uw commerciële behoeften.

We beoordelen uw creatie in een zakelijk relevante context en helpen u zorgvuldig bij het opstellen van de weergaven van uw ontwerp, met het oog op een maximale beschermingsomvang van uw model.

We bespreken de mogelijkheden met uw intern of extern marketingteam en gidsen u door alle fases van de modellencyclus.

Waar maken wij het verschil

EXPERTISE OP ALLE VLAKKEN

We hebben cliënten bijgestaan in zowel innovatieve, artistieke als commerciële sectoren. We zijn betrokken geweest in grote projecten en de lancering van verscheidene nieuwe producten en diensten. GEVERS heeft een erkende expertise in merken- en modellenrecht en kan beroep doen op hands-on ervaring opgedaan in modelgeoriënteerde sectoren. Gespecialiseerde Trademark & Design Attorneys behandelen de bescherming van uw tekeningen/modellen. Het gespecialiseerde octrooidepartement behandelt de “gebruiksmodellen”.

VERTROUWEN IN MODELLENBESCHERMING

GEVERS combineert een gedegen expertise met een sterke overtuiging dat modellenbescherming zeer waardevol is en vaak een strategisch sleutelelement in de business van onze cliënten, ofwel op vrijstaande basis ofwel in combinatie met andere vormen van bescherming.

GEVERS TEAM WORK

Onze Patent-, Trademark- & Design Attorneys bundelen hun krachten om te verzekeren dat opportuniteiten voor modellenbescherming tijdig worden gedetecteerd en geïmplementeerd in uw productinnovatiecyclus.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Bewaking
Bewaking

Heeft een andere partij een gelijkaardig model ingediend?

Depot
Depot

Hoe uw model beschermen?

Beschikbaarheidsonderzoek
Beschikbaarheidsonderzoek

Hoe opportuniteiten voor een modellenbescherming detecteren?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Definitie
Definitie

Wat is een model?

Valorizatie
Valorizatie

Hoe kan ik de financiële waarde van mijn octrooi optimaliseren?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?