Beschikbaarheidsonderzoek

Hoewel modellen in sommige rechtsgebieden bescherming genieten voor een beperkte tijd zelfs als ze niet geregistreerd zijn, wordt het toch geadviseerd om modellen te registeren voor de bevoegde instellingen: een geregistreerd model verleent immers een welomschreven bescherming in landen wereldwijd.

Gezien de ‘nieuwheidsvoorwaarde’ is het van belang om tijdig een modellendeskundige in te schakelen voor een optimale strategie rond modellenbescherming.

We geloven er sterk in dat een uitgekiende strategie een aanzienlijk verschil kan uitmaken voor bedrijven actief in de productsector.

Wij staan onze cliënten bij in het detecteren van opportuniteiten voor een modellenbescherming en helpen proactief om de bescherming te maximaliseren en om strategische keuzes te maken wat betreft het indienen van het model.

Hoe kunnen wij helpen?

Audit van productportfolio

 

 

 

 

 

Identificatie van relevante modellen

Hoe opportuniteiten voor een modellenbescherming detecteren?

Landscaping rapporten

 

Onderzoek naar oudere modellen

GEVERS voert een audit uit op uw productenportfolio en onderzoekt welke producten in aanmerking komen voor modellenbescherming. Hierbij wordt rekening gehouden met de markt en uw commerciële strategie.

GEVERS voert ook landscaping audits uit om de positie van uw concurrenten en andere spelers op de markt in kaart te brengen. Dergelijke audits staan u toe om in het kader van uw commerciële strategie zowel uw risico’s als uw kansen in te schatten.

Kennisname van oudere modellenrechten is van enorm belang. GEVERS adviseert over de mogelijke bescherming van uw modellen. We kunnen gerichte opzoekingen doen om een overzicht te verkrijgen van oudere modellenrechten.

Waar maken wij het verschil

FLEXIBILITEIT

Onze ervaring in het omgaan met verschillende zakelijke contexten, staat ons toe om een antwoord te bieden op alle behoeftes van onze cliënten, van het vaststellen van opportuniteiten voor modellenbescherming tot het verlenen van advies over de weergave van het model.

PROACTIEF

We streven ernaar om te anticiperen op de behoeften van onze cliënten. Onze dienstverlening stopt niet op het moment dat we onze opdrachten hebben uitgevoerd. We willen een partner zijn die maximale bescherming verleent aan uw creaties.

OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK

We streven er steeds naar om oplossingen te vinden voor uw risico’s en kansen en bekijken alle mogelijkheden om uw zakelijke belangen te beschermen.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Bewaking
Bewaking

Heeft een andere partij een gelijkaardig model ingediend?

Depot
Depot

Hoe uw model beschermen?

Beschikbaarheidsonderzoek
Beschikbaarheidsonderzoek

Hoe opportuniteiten voor een modellenbescherming detecteren?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Definitie
Definitie

Wat is een model?

Valorizatie
Valorizatie

Hoe kan ik de financiële waarde van mijn octrooi optimaliseren?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?