Waardebepaling

Waarde beoordeling

Intellectuele eigendomsrechten vertegenwoordigen tot 70 procent van de huidige waarde van bedrijven.

Deze immateriële activa liggen aan de basis om een duurzaam en competitief voordeel te behalen voor bedrijven. Ze vormen een zeer nuttig hulpmiddel om bedrijfswaarde te benutten via verschillende soorten transacties:
– Intellectuele eigendomsrechten overdragen of een licentie aanbieden aan derden;
– Intellectuele eigendomsrechten gebruiken om schadevergoeding te krijgen van overtreders;
– Zorgen voor een goede overdracht van kennis en technologie binnen een multinationale groep;
– …

Voor al deze transacties moeten de eigendomsrechten gewaardeerd worden, en in geval van transacties binnen onderling verbonden ondernemingen (“interco transacties”), moet deze waarde beoordeling voldoen aan de normen van “Transfer Pricing”.

Gevers begeleidt u bij de waarde beoordeling van uw eigendomsrechten, zoals auteursrechten. Alle methodologieën die worden toegepast in samenwerking met hooggekwalificeerde” Transfer Pricing”-specialisten zijn bekende professionele methoden die voldoen aan internationale normen: “OESO richtlijnen voor “Transfer Pricing” voor multinationale ondernemingen en belastingdiensten”, International Accounting Standard (IAS) 38, Nationale regelingscommissies, …

Hoe kunnen wij helpen?

GEVERS werkt samen met financiële en belastingdeskundigen om de intellectuele eigendomsrechten te waarderen, afhankelijk van de specifieke behoeften van elke klant en elke situatie :

Waardeer een intellectueel eigendomsrecht in het kader van een overdracht

Schat de "marktwaarde" (arm's length)

Schat de waarde van een optie tot overname

Schat de waarde van intellectuele eigendom activa

Schat de waarde van een eigendomsrecht met het oog op een overdracht aan derden.

Deze waarde beoordeling wordt uitgevoerd door middel van de belangrijkste methodologieën : “ methode gebaseerd op de kosten”, ”methode gebaseerd op inkomen” of “methode gebaseerd op de markt”.  Naast de financiële waardering kunnen GEVERS-experts ook een beoordeling geven van de kwalitatieve sterke en zwakke punten van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. (IE-rechten)

Schat de “marktwaarde” (arm’s length) die moet worden toegepast in transacties tussen onderling verbonden ondernemingen. Dergelijke schattingen zijn in overeenstemming met de principes van “Transfer Pricing” en de licentievoorwaarden worden ook geanalyseerd in het kader van royalty’s om belastingvoordelen te overwegen.

Schat de waarde van een  optie tot overname van de volledige eigendom van IE-rechten zoals voorzien in een licentieovereenkomst;

Schat de waarde van intellectuele eigendom activa in geval van een verplichte liquidatie van een bedrijf

Waar maken wij het verschil

BREDE EXPERTISE GEBASEERD OP GERENOMMEERDE METHODOLOGIEËN VOOR WAARDE BEOORDELING

GEVERS heeft samen met financiële experts een jarenlange ervaring in de waarde beoordeling van alle intellectuele eigendommen.  De combinatie van gemachtigden en “Transfer Pricing” specialisten is een toegevoegde waarde voor elke waarde beoordeling omdat het zowel de kwalitatieve als de  financiële aspecten van een overeenkomst inzake intellectuele eigendom beoordeelt.

JARENLANGE EXPERTISE

Als een van de toonaangevende bureaus gespecialiseerd in intellectuele eigendom in Europa heeft GEVERS jarenlang deze diensten geleverd aan verschillende types van cliënten(van start-ups en KMO’s tot grotere bedrijven) en in verschillende contexten(licentie, overdracht, interco transacties, belastingvoordelen voor eigendomsrecht…).

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Merkbewaking
Merkbewaking

Heeft een derde partij een gelijkaardig merk gedeponeerd?

Royalties
Royalties

Hoe kan ik de financiële waarde van mijn merk optimaliseren?

Merkdepot
Merkdepot

Hoe bescherm ik mijn merk?

Beschikbaarheidsonderzoek
Beschikbaarheidsonderzoek

Is mijn merk nog beschikbaar?

Definitie
Definitie

What is a trademark?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?