Merkdepot

Wat hebben merken en diamanten gemeen?
Ze blijven beiden eeuwig bestaan!

Een merk kan echter alleen wettelijk worden beschermd via een registratieprocedure in lokale of regionale merkenregisters.
De eerste datum van depot van een merk is van cruciaal belang, aangezien hiermee het begin van het monopolie van de aanvrager wordt bepaald en gedurende zes maanden wereldwijd een prioriteitsrecht kan worden verleend.

Zolang het merk in gebruik is, kan de registratie voor onbepaalde tijd worden vernieuwd (doorgaans elke 10 jaar).

Hoe kunnen wij helpen?

Depotstrategie en vernieuwgsstrategie

Kostenefficënte aanpak

Merkbescherming

Controle alvorens de merken te vernieuwen om de strategie te optimaliseren

GEVERS ontfermt zich over alle administratieve stappen en procedures die nodig zijn om uw merkenrechten te registreren en te beschermen. Na een eerste overleg over de strategie en mogelijke beschikbaarheidsonderzoeken, voeren we het weloverwogen merkdepot uit, waar ook ter wereld. Wij zorgen voor het dagelijks beheer van uw merkenportefeuille, inclusief eventuele wijzigingen binnen uw organisatie of de aantekening van overdrachten, licenties of andere gerelateerde veranderingen. Wij vernieuwen ook de merkregistraties. De vernieuwingskosten dienen tijdig te worden betaald in alle betreffende landen. GEVERS houdt de data van vernieuwing in de gaten en verzorgt tevens alle administratie die gepaard gaat met vernieuwingen voor uw hele merkenportefeuille om elk risico op verlies van rechten te voorkomen.

Wij zorgen ervoor dat elk administratief aspect op een efficiënte en transparante manier wordt behandeld. Ons geavanceerde en interactieve Global Client Portal laat klanten toe om hun merkenportefeuille in real time te raadplegen en om beslissingen omtrent hun merkenportefeuille te nemen in nauwe samenwerking met de GEVERS teams. Wij kunnen audits uitvoeren en uw IE portfolio onder de loep nemen vanuit een administratief en strategisch oogpunt om ervoor te zorgen dat uw IE rechten in lijn zijn met uw bedrijfsstructuur en uw doelstellingen. Een dergelijk proces impliceert nauw overleg tussen GEVERS en hun klanten om ervoor te zorgen dat we optimaal op de hoogte zijn van de strategie van de klanten en ons bewust zijn van economische en operationele factoren.

Waar maken wij het verschil

ZAKELIJK GESTUURD ADVIES

GEVERS gaat verder dan alleen merkbescherming en verbonden administratieve diensten. Wij zijn een strategische partner bij het bepalen en implementeren van uw strategie omtrent merkencreatie alsook bij het beheren van uw merkenportefeuille, rekening houdend met de bedrijfsstrategie van onze klanten.

EEN ALLROUND AANPAK VOOR UW INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

GEVERS integreert de merkbescherming in een wereldwijde strategie om maximale bescherming te bieden. Wanneer nodig, stellen we alternatieve of aanvullende bescherming voor via andere intellectuele eigendomsrechten, tot het beheer van bedrijfsgeheimen toe.

UITGEBREIDE VISIE

Door de uitgebreide interne expertise van de GEVERS groep voldoen we aan al uw noden met betrekking tot het verwerven van merkenrechten, inclusief fiscale aspecten, handhaving en valorisatie. GEVERS heeft eigen afdelingen die gespecialiseerd zijn in geschillenbeslechting, opmaak van contracten en het bestrijden van namaak en werkt samen met een netwerk van gespecialiseerde lokale agenten over de hele wereld.

ERKEND EN VOORAANSTAAND MERKENGEMACHTIGDE

GEVERS is al meer dan 120 jaar dé autoriteit op het vlak van bescherming van intellectuele eigendomsrechten en wordt wereldwijd erkend in vele gerenommeerde databanken met IE specialisten. De GEVERS experten spelen al decennialang een leidende rol in professionele organisaties zoals INTA (International Trademark Association), ECTA (European Communities Trade Mark Association), BMM (Benelux vereniging voor merken –en modellenrecht), Marques, AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property), LES (Licensing Executives Society),…

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Merkbewaking
Merkbewaking

Heeft een derde partij een gelijkaardig merk gedeponeerd?

Royalties
Royalties

Hoe kan ik de financiële waarde van mijn merk optimaliseren?

Merkdepot
Merkdepot

Hoe bescherm ik mijn merk?

Beschikbaarheidsonderzoek
Beschikbaarheidsonderzoek

Is mijn merk nog beschikbaar?

Definitie
Definitie

What is a trademark?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?