Oveenkomsten

Overeenkomsten

Een IE-recht kan in elke fase van haar levensloop het voorwerp uitmaken van verschillende soorten overeenkomsten, van het moment van de creatie van het recht tot het moment van de valorisatie. GEVERS adviseert u over het geschikte type van overeenkomst en staat u bij in het ontwerpen en onderhandelen van overeenkomsten met het oog op de optimale bescherming en verdediging van uw belangen.

GEVERS beschikt over een toegewijd team van experten die u kunnen adviseren over alle aspecten van overeenkomsten die direct of indirect gelinkt zijn aan intellectuele eigendomsrechten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s), tech transfer overeenkomsten, overdrachten van merken of auteursrechten, licentieovereenkomsten, dienstenovereenkomsten, toll manufacturing, aankoopovereenkomsten, uitgavecontracten, distributie, agentuur, franchise, pandovereenkomsten en call-optie overeenkomsten.

Hoe kunnen wij helpen?

Audit of your activities in view of tax optimisation

Advise on licensing and transfer taxation

Preparation of documents for tax purposes

Drafting of tax rulings

Collaboration with your accountant

GEVERS’ approach starts with a good understanding of your business, your corporate structure and activities.

GEVERS identify the activities that are relevant and assess their weight within the broader scope of your activities.

A tax specialist then calculates a percentage of revenues that can be allocated to the relevant activities.

GEVERS draft a license or transfer agreement as well as a corporate and other documents that may be required for tax audit reasons.

For those owners who wish to obtain more certainty as to the application of the regime to their activities, we will assist in drafting and obtaining a ruling from the national tax authorities.

Waar maken wij het verschil

We look forward to working with YOU

Beschikbaarheid vaststellen
Beschikbaarheid vaststellen

Is uw idee nog beschikbaar?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Fiscaal Voordeel
Fiscaal Voordeel

Hoe maakt u optimaal gebruik van de fiscale octrooiaftrek?

Definitie
Definitie

Wat is intellectuele eigendom?

Due Dilligence
Due Dilligence

Hoe komt u te weten of u over intellectuele eigendomsrechten beschikt?

Beheer
Beheer

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendomsrechten?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?