Due Dilligence

Intellectuele eigendom Due Diligence

Om na te gaan of uw onderneming voldoende maatregelen treft om mogelijke intellectuele eigendomsrechten te registreren en te behouden, is het aangeraden om een audit van de intellectuele eigendomsportefeuille van uw bedrijf uit te voeren.

Een onderzoek naar due dilligence biedt een nauwkeurig overzicht van de werkelijke waarde van uw intellectuele eigendomsportefeuille. Dankzij een overzicht van uw intellectuele eigendom, strategische informatie en een achtergrondmatrix, is het zelfs mogelijk om de huidige waarde van uw activa en innovaties aanzienlijk te verhogen.

Aan de hand van een verslag van due dilligence kan een welomlijnd kader opgesteld worden om uw intellectuele eigendom verder te bepalen, te beschermen, de waarde ervan te bepalen en om een juridisch en strategisch stappenplan uit te werken.

Hoe kunnen wij helpen?

Onderzoek naar de verschillende eigenaars

Strategisch advies voor de beschermingsomvang en mededingingstoezicht

Financiële aspecten van de bescherming van uw intellectuele eigendom

Fiscale voordelen, subsidies, rendement, vergoeding bij een overdracht …

Bepaling van de belangrijkste technische kenmerken van de producten

Analyse van de mogelijkheden om inbreuk op te sporen

Advies om de strategie rond de intellectuele eigendom van het product / de producten te versterken

Wij verzamelen strategische informatie (status van de intellectuele eigendom, termijn van de bescherming, beheer van de rechten, financiering en rendement van de intellectuele eigendom) om strategisch advies te geven over de intellectuele eigendomsportefeuille van uw onderneming. Ons advies omvat informatie over de waarde van elk intellectueel eigendomsrecht in het licht van uw technische en commerciële doelstellingen en van de aanwezigheid van concurrenten in uw domein. Verder stellen wij optimale beschermingsstrategieën voor en bepalen de kwalitatieve en financiële waarde van uw intellectuele eigendom.

Wij brengen uw belangrijkste intellectuele eigendomsrechten in kaart (onze zogenaamde “intellectual property mapping”) en beheren informatie uit uw bestaande intellectuele eigendomsportefeuille, de administratieve termijnen en de geldigheid van uw intellectuele eigendomsrechten. We bieden een gedetailleerd en toegankelijk overzicht van uw volledige intellectuele eigendomsportefeuille (ons zogenaamd “intellectual property album”).

Wij gebruiken een achtergrondmatrix om informatie te verzamelen in verband met de mogelijkheden, kenmerken en ontwikkeling van uw intellectuele eigendomsrechten. Hiermee bepalen wij de stappen om een relevante ontwikkelingsstrategie
voor uw onderneming op te zetten.

Waar maken wij het verschil

EXPERTISE IN ALLE DOMEINEN

Wij staan u bij op allerlei vlakken binnen het innovatieve, artistieke en commerciële domein.
Dankzij onze interne deskundigen zijn wij de strategische partner bij uitstek voor de bepaling,
de bescherming, het beheer en de toepassing van uw intellectuele eigendom gedurende
de volledige cyclus van de innovatie, en dit geheel in lijn met uw bedrijfsstrategie.

ONZE PRAKTIJK

Onze doorgedreven kennis van intellectuele eigendomsrechten draagt bij
tot een duidelijk inzicht in uw specifieke vereisten en tot deskundig advies van hoog niveau.

OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK

Wij streven er te allen tijde naar om met een oplossing te komen voor elk probleem en durven hiervoor buiten de bestaande denkkaders te treden.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Beschikbaarheid vaststellen
Beschikbaarheid vaststellen

Is uw idee nog beschikbaar?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Fiscaal Voordeel
Fiscaal Voordeel

Hoe maakt u optimaal gebruik van de fiscale octrooiaftrek?

Definitie
Definitie

Wat is intellectuele eigendom?

Due Dilligence
Due Dilligence

Hoe komt u te weten of u over intellectuele eigendomsrechten beschikt?

Beheer
Beheer

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendomsrechten?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?