Beheer van de intellectuele eigendomsportefeuille

De meeste waardevolle intellectuele eigendomsrechten kunnen enkel door registratie tot stand komen. Andere intellectuele eigendomsrechten komen vanzelf tot stand (bij hun ontstaan of bij publicatie).

Intellectuele eigendomsrechten beheren betekent dat de houder maximale bescherming haalt uit zijn intellectuele eigendomsrechten door rekening te houden met alle mogelijke opties en voorwaarden.

Het draait allemaal om de goede timing:
– vermijd inbreuk al van bij het begin: de analyse, voorbereiding en indiening moeten gebeuren waar nodig;
– houd de verschillende stappen binnen de procedure in het oog: plan tijdig en bewaak termijnen;
– volg de instandhoudingsregels op: vernieuw de rechten waar nodig.

Al deze aanwijzingen behoren tot de kerntaken van dienstverleners van intellectuele eigendom.
Managers van intellectuele eigendom zijn merken- en modellengemachtigden en/of octrooigemachtigden. Ze zijn door de houders van de intellectuele eigendomsrechten “gemachtigd” om hen te vertegenwoordigen bij de officiële instanties voor de verschillende registraties van de intellectuele eigendomsrechten.
Onze deskundigen geven advies over de eerste indiening en de daaropvolgende internationale indieningsmogelijkheden en landenkeuze. Een uitgebreid netwerk van confraters werkt samen om in een brede beschermingsomvang te voorzien.
Managers van intellectuele eigendom verzorgen continu het beheer van intellectuele eigendomsportefeuilles en verlenen strategisch advies in verband met het behoud van intellectuele eigendomsrechten.

Hoe kunnen wij helpen?

Bepaling van de indieningsstrategie in functie van de noden van uw onderneming

Indiening en verleningsprocedure in lijn met een vooraf bepaalde strategie

Client portal voor een up-to-date management van uw portefeuille

Wij volgen alle administratieve stappen en procedures voor u op
om overal ter wereld intellectuele eigendomsrechten te bekomen.
Wij verzorgen continu het beheer van uw intellectuele eigendomsportefeuille.
Wij bewaken ook de termijnen voor de betaling van de instandhoudingstaksen van
uw volledige portefeuille om verlies van rechten te vermijden.

Wij beheren alle administratieve aspecten op een efficiënte en transparante manier.
Onze nieuwe en geavanceerde Global Client Portal biedt u de mogelijkheid om uw interactieve portefeuille in real time te raadplegen en beslissingen m.b.t. het beheer van
uw portefeuille rechtstreeks door te geven aan onze teams binnen GEVERS.

Waar maken wij het verschil

ADVIES OP MAAT VAN UW ONDERNEMING

Wij zijn meer dan een doorsnee dienstverlener voor uw intellectuele eigendom. Wij treden op als strategische partner voor de bepaling en implementatie van de strategie voor uw intellectuele eigendom en verzorgen het beheer van uw portefeuille in lijn met de strategie van uw onderneming.

INTEGRALE AANPAK VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Om een optimale beschermingsomvang te bekomen,
integreren wij de bescherming van uw intellectuele eigendom in een algemene strategie.

Waar nodig stellen wij alternatieve of bijkomende bescherming voor
in de vorm van andere types intellectuele eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen.

ALGEMEEN OVERZICHT

Met de uitgebreide expertise van onze interne deskundigen kunnen wij inspelen op
al uw vereisten op het vlak van de verwerving van intellectuele eigendomsrechten en
bieden wij advies m.b.t. de fiscale aspecten, afdwinging en waardebepaling
van uw intellectuele eigendom.

VOORAANSTAAND ERKEND GEMACHTIGDE

Al meer dan 120 jaar spelen wij een toonaangevende rol binnen het domein van de intellectuele eigendom. Bovendien wordt onze groep in veel gerenommeerde databanken opgenomen. Onze deskundigen nemen al decennialang het voortouw in professionele organisaties.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Beschikbaarheid vaststellen
Beschikbaarheid vaststellen

Is uw idee nog beschikbaar?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Fiscaal Voordeel
Fiscaal Voordeel

Hoe maakt u optimaal gebruik van de fiscale octrooiaftrek?

Definitie
Definitie

Wat is intellectuele eigendom?

Due Dilligence
Due Dilligence

Hoe komt u te weten of u over intellectuele eigendomsrechten beschikt?

Beheer
Beheer

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendomsrechten?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?