Geschillenbeslechting

GEVERS streeft ernaar om u bij te staan bij de risicobeheersing van geschillen over Intellectuele Eigendom (IE). Wanneer dergelijke geschillen zich voordoen, helpt GEVERS ze op te lossen. Wij vertegenwoordigen houders van Intellectuele Eigendomsrechten wiens rechten zijn geschonden, alsook ondernemers die worden beschuldigd van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteursrechten en kwekersrechten.

Het Dispute Resolution Team van GEVERS helpt u bij het bepalen van de juiste strategie in het kader van juridische geschillenbeslechting  op nationaal of internationaal niveau. Daarbij wordt de focus gelegd op een juiste risicoanalyse en mogelijke praktische oplossingen. Wij geloven in een snelle, minnelijke en kostenefficiënte geschillenbeslechting.

Hoe kunnen wij helpen?

Voorafgaande analyse

Bewijsverzameling over de inbreuk

Aanmaningsbrief

Strategie en ondersteuning bij procesvoering

Onderhandelingen en het opstellen van dadingsovereenkomsten

Domeinnaam geschillenbeslechting of "UDPR procedure"

Onze aanpak begint met een analyse van de relevante omstandigheden, de betrokken rechten en de mogelijke claims, waarna we bekijken hoe we het geschil het beste kunnen oplossen.

GEVERS helpt u om de inbreukmaker op de hoogte te stellen van uw claims door middel van een aanmaningsbrief en adviseert over de verdere minnelijke of procedurele aanpak.

Wij zijn uw partner in de onderhandelingen met de tegenpartij en streven waar mogelijk steeds naar een minnelijke regeling, zonder uw belangen uit het oog te verliezen.

Wij vertrouwen op de experts van ons intern contractdepartement om sluitende overeenkomsten op te stellen.

Verschillende van onze juristen zijn aangesteld als gerechtelijk expert bij procedures over beslag inzake namaak.

Waar maken wij het verschil

KENNIS EN EXPERTIS

Bij het behandelen van geschillen vertrouwt GEVERS op haar procedurele expertise inzake intellectuele eigendom en haar gespecialiseerde kennis van alternatieve geschillenbeslechting, waaronder arbitrage en bemiddeling, om zo de beste resultaten voor haar klanten te verzekeren. Het Dispute Resolution Team behandelt UDPR-procedures (buitengerechtelijke procedures) met betrekking tot domeinnaamgeschillen.

SAMENWERKING MET EXTERNE ADVOCATEN

Wanneer het tot een gerechtelijke procedure komt, raden wij de gepaste advocaten aan die in nauwe samenwerking met GEVERS uw belangen behartigen tijdens de procedure.

STRIJD TEGEN NAMAAK EN PIRATERIJ (COFA)

Het team van GEVERS beschermt uw intellectuele eigendomsrechten tegen namaak en piraterij en verbetert de bescherming die wordt geboden door ons Dispute Resolution Team.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Extra diensten

Selecteer uw dienst

Beschikbaarheid vaststellen
Beschikbaarheid vaststellen

Is uw idee nog beschikbaar?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Fiscaal Voordeel
Fiscaal Voordeel

Hoe maakt u optimaal gebruik van de fiscale octrooiaftrek?

Definitie
Definitie

Wat is intellectuele eigendom?

Due Dilligence
Due Dilligence

Hoe komt u te weten of u over intellectuele eigendomsrechten beschikt?

Beheer
Beheer

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendomsrechten?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?