Beschikbaarheid vaststellen

Van zodra we uw beschermingsmogelijkheden in de vorm van intellectuele eigendomsrechten hebben bepaald, bekijken wij hoe deze rechten passen binnen uw bedrijfsstrategie. Hiervoor onderzoeken we over welke eigendomsrechten uw onderneming al beschikt en welke domeinen we nog verder kunnen verkennen.

Aan de hand van onderzoek naar de intellectuele eigendom van andere spelers binnen uw domein krijgt uw onderneming een duidelijke blik op de activiteiten van concurrenten. Deze kennis is onontbeerlijk om doordachte strategische beslissingen te nemen. Bij een dergelijk onderzoek hechten wij veel belang aan de vereisten en mogelijkheden van uw onderneming.

Verslagen van landschapsonderzoek binnen intellectuele eigendom zijn van onschatbare waarde om tot strategische beslissingen te komen. Deze verslagen zijn opgesteld voor departementen Onderzoek & Ontwikkeling om inzicht te krijgen in een bepaalde technologie, voor een CEO om de strategie van concurrenten op het vlak van intellectuele eigendom te bestuderen, voor marketeers om een nieuwe markt te ontdekken, voor financiële experts om de waarde van een aanschaffing te bepalen.

Onze gedetailleerde en doelgerichte verslagen van landschapsonderzoek
zijn afgestemd op uw vereisten en bieden een betekenisvolle strategische visie.

Hoe kunnen wij helpen?

Onze specialisten in landschapsonderzoek werken nauwgezet samen met onze gemachtigden om in samenspraak met uw onderneming een op maat gemaakte analyse van de huidige concurrentie op te stellen. Wij kunnen op eenvoudig verzoek verslagen van landschapsonderzoek opstellen voor om het even welk type analyse. Verslagen van landschapsonderzoek bieden verschillende inzichten op het vlak van het concurrentiespeelveld, waaronder:

De bepaling van de belangrijkste spelers en de trends voor het beheer van uw intellectuele eigendomsportefeuille

Relevante octrooien van derden die verbband houden met uw bestaande projecten

Vergelijking van activiteiten per technologie

Bepaling van wereldwijde markten en historische gegevens per technologie

Activiteiten binnen onderzoek & ontwikkeling in kaart gebracht

Vergelijkende segmentatie per technisch domein en trendanalyse

De grafieken uit onze verslagen zijn gebaseerd op een combinatie van
data-mining (data, namen, classificatie) en tekst-mining (conclusies en beschrijving). Daarnaast bevatten onze verslagen ook conclusies en advies om het maximum te halen uit uw intellectuele eigendom en in te gaan op uw specifieke vereisten.

Aan de hand van deze verslagen van landschapsonderzoek bieden wij
strategische begeleiding voor de ontwikkeling en uitwerking van specifieke producten.

Daarnaast maken wij ook algemene verslagen op voor de technologiesector of voor een welbepaald bedrijf. Met deze analyses bieden we duidelijke overzichten van ondermeer
de waarde van een intellectuele eigendomsportefeuille, waardebepalingen en transacties.

Waar maken wij het verschil

EXPERTISE

Wij werken samen met onze interne deskundigen gespecialiseerd in landschapsonderzoek en beschikken over de recentste middelen om alle informatie omtrent intellectuele eigendom te onderzoeken en te analyseren. Onze specialisten verwerken in hun verslagen
ook merken en modellen en zelfs informatie die niet geregistreerd staat als intellectuele eigendom, zoals commerciële gegevens.

SAMENWERKING

Bovendien is de verantwoordelijke gemachtigde ook nauw betrokken bij heel dit onderzoek.
Zo bepaalt die in het begin de doelstellingen en voorziet specifieke conclusies en advies op het einde. Dit gebeurt in constante wisselwerking met onze specialisten landschapsonderzoek
en uw onderneming.

STRATEGISCHE 360°-AANPAK VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

In lijn met onze aanpak op het vlak van partnerschap leveren wij relevante en doelgerichte verslagen van landschapsonderzoek. Elke analyse wordt zorgvuldig aangepast aan de specifieke vereisten van uw onderneming. In het licht van onze strategische 360°-visie op intellectuele eigendom behandelen onze teams landschapsonderzoek als integraal deel van ons uitgebreide dienstenaanbod en stellen we deze dienst ook voor in combinatie met andere voorzieningen zoals onze patent watch.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Contact us , https://www.gevers.eu/contact/, _blank

Beschikbaarheid vaststellen
Beschikbaarheid vaststellen

Is uw idee nog beschikbaar?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Fiscaal Voordeel
Fiscaal Voordeel

Hoe maakt u optimaal gebruik van de fiscale octrooiaftrek?

Definitie
Definitie

Wat is intellectuele eigendom?

Due Dilligence
Due Dilligence

Hoe komt u te weten of u over intellectuele eigendomsrechten beschikt?

Beheer
Beheer

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendomsrechten?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?