Fiscale stimulatie

Intellectuele eigendom gerelateerd aan fiscale stimulansen

Specifieke belastingregimes zijn van toepassing op inkomsten voortvloeiend uit intellectuele eigendomsrechten (doorgaans afgekort als “IP” voor het Engelse Intelectual Property) zoals bijvoorbeeld inkomsten uit licenties op of uit de overdracht van IP. Deze belastingregimes verschillen van land tot land.

Gebruikers kunnen bij de lokale belastinginstanties ook aanspraak maken op een fiscaal rulingstelsel voor het toepassen van het systeem op hun activiteiten.

Al ruim 10 jaar hebben veel landen specifieke belastingregimes geïmplementeerd, waardoor bedrijven fiscale stimulansen kunnen bekomen door de commerciële exploitatie van hun intellectuele eigendomsrechten.

Terwijl deze belastingregimes tot doel hadden om investeringen in onderzoek en ontwikkeling in deze landen te bevorderen, werden sommige nationale initiatieven geconfronteerd met de keerzijde ervan, alsook enig misbruik door bedrijven. Daarom heeft het OESO (samen met de G20 landen) de laatste jaren een specifiek programma (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting Project) gelanceerd, om onder andere deze IP-tax planning strategieën tegen te gaan.

Dit project resulteerde in de hervorming van de meeste nationale IP box regimes om te voldoen aan de internationale regelgeving.

I.E.-gerelateerde belastingregimes in België en Frankrijk voldoen vandaag de dag aan de internationale aanbevelingen, waardoor bedrijven enkel fiscale stimulansen kunnen bekomen door de commerciële exploitatie van sommige van hun intellectuele eigendomsrechten.

Hoe kunnen wij helpen?

Audit van uw activiteiten in functie van belastingoptimalisatie

Advies omtrent taxatie van licenties en overdrachten

Opstellen van documenten met fiscale doeleinden

Opstellen van tax rulings

Samenwerken met uw boekhouder

De benadering van GEVERS begint met een goed begrip van uw bedrijf, uw bedrijfsstructuur en  activiteiten.

GEVERS identificeert de relevante activiteiten en beoordeelt hun belang binnen de ruimere reikwijdte van uw activiteiten.

Daarop berekent een belastingspecialist een percentage aan inkomsten dat toegewezen kan worden aan de relevante activiteiten.

GEVERS stelt een licentie- of overdrachtsovereenkomst op, alsook bedrijfs- en andere documenten die vereist kunnen zijn bij een belastingaudit.

De merkhouders die meer zekerheid willen bekomen over de toepasbaarheid van het regime op hun activiteiten, kunnen door GEVERS worden bijgestaan in het opstellen en bekomen van een ruling van de nationale belastinginstanties.

Waar maken wij het verschil

GRONDIGE KENNIS

Wij hebben cliënten bijgestaan op allerlei soorten innovatieve, artistieke en commerciële terreinen. Hierdoor zijn wij in staat om relevante activiteiten vanuit het perspectief van de intellectuele eigendomsrechten te identificeren en het belastingregime beter toe te passen.

COOPERATION WITH CFO’S & ACCOUNTANTS

Wij menen dat de financiële managers en boekhouders van onze cliënten een goed begrip hebben van de bedrijfs- en financiële situatie van de cliënt. Regelmatig consulteren zij ons voor het implementeren van het belastingregime voor copyright.

PARTNERSCHAP MET BELASTINGSPECIALISTEN

In belasting gerelateerde zaken kan Gevers de juiste belastingspecialisten aanbevelen en actief met hen samenwerken om uw intellectuele eigendomsrechten te optimaliseren.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Brexit
Brexit

Your BREXIT guide

Gevers KMO
Gevers KMO

Overheidssubsidies

GeversUP
GeversUP

Ondersteuning van startende ondernemingen / KMO’s vanaf het begin

Computers geïmplementeerde uitvindingen
Computers geïmplementeerde uitvindingen

Computer geïmplementeerde uitvindingen

Contracteren
Contracteren

Contractteam

Fiscale stimulatie
Fiscale stimulatie

Optimalisatie van inkomsten en royalty’s

Bedrijfsgeheimen
Bedrijfsgeheimen

What is a trade secret?

China Desk
China Desk

GEVERS China Desk is de brug tussen China en Europa

International Desk
International Desk

GEVERS is uw betrouwbare en efficiënte partner in Europa

Namaakbestrijding
Namaakbestrijding

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?