Een domeinnaam kan enkel worden verworven via een registratie of via de overdracht van een bestaande registratie.

Een domeinnaam kan bestaan uit een reeks letters gaande van a tot z en/of nummers gaande van 0 tot 9, maar ook uit koppeltekens. Het minimum aantal toegelaten tekens is 2 en het maximum aantal toegelaten tekens is 63. Onlangs werden speciale tekens (bijvoorbeeld: á, à, é, è, ø, å, &, ñ, ç) geïntroduceerd via IDN (Internationalized Domain Names) voor sommige TLD’s. De domeinnaam kan worden gebruikt voor de naam van uw website die gebruikt wordt ter promotie van uw goederen en diensten (bijvoorbeeld: www.gevers.eu) en/of om e-mailadressen te creëren (bijvoorbeeld: name.surname@gevers.eu).
Een domeinnaam bestaat voor eeuwig, voor zover de registratie wordt vernieuwd. De registratiedatum bepaalt de jaarlijkse vervaldatum (sommige registers werken met een tweejaarlijkse vervaldatum). Deze vervaldata kunnen uiteraard niet worden gemist, want anders vervalt het recht. Het naderen van de vervaldatum is ook het ideale moment om te beoordelen of de domeinnaam nog noodzakelijk is. Zijn er alternatieve beschermingsmogelijkheden? GEVERS stelt deze vragen

Hoe kunnen wij helpen?

Bescherming van domeinnamen

GEVERS behandelt alle administratieve stappen en procedures voor de registratie en bescherming van uw domeinnaam. Bovendien voert het ook handhavingsacties uit op het vlak van domeinnamen.
Vernieuwingstaksen moeten tijdig worden betaald opdat uw domeinnaam actief zou blijven. GEVERS herinnert u tijdig omtrent naderende deadlines en behandelt alle vernieuwingsstappen. GEVERS biedt registraties aan voor lange periodes waarbij domeinnamen officieel jaarlijks of tweejaarlijks moeten vernieuwd worden.

TMCH abonnementen voor registratie gedurende de ‘Sunrise period’
Als een merkhouder zijn domeinnaam wenst te registeren voor één van de nieuwe generieke Top Level domeinen gedurende de ‘Sunrise period’ moet hij zijn merk registreren bij het TMCH (Trademark Clearinghouse) alvorens de registratie van de domeinnaam mogelijk wordt voor derden. Het TMCH biedt een notificatiedienst aan nadat elke nieuw generiek Top Level domein beschikbaar wordt voor derden. Een merkhouder, geregistreerd bij het TMCH, zal op de hoogte worden gebracht van zodra een derde een identieke domeinnaam registreert.

Wij zorgen ervoor dat elk administratief aspect op een efficiënte en transparante manier wordt behandeld. Ons nieuw, geavanceerd, interactief Global Client Portal stelt klanten in staat om hun merkenportefeuille in real time te raadplegen en om beslissingen omtrent hun merkenportefeuille te nemen in nauwe samenwerking met de GEVERS teams. Wij kunnen audits uitvoeren en uw IE portfolio onder de loep nemen vanuit een administratief en strategisch oogpunt om ervoor te zorgen dat uw IE rechten in lijn zijn met uw bedrijfsstructuur en uw doelstellingen. Een dergelijk proces impliceert een nauwe dialoog tussen GEVERS en hun klanten om ervoor te zorgen dat we optimaal op de hoogte zijn van de strategie van de klanten en ons bewust zijn van economische en operationele factoren .

Waar maken wij het verschil

BEDRIJFSGEDREVEN ADVIES

GEVERS gaat verder dan het uitvoeren van diensten met betrekking tot de bescherming van domeinnamen. We zijn een strategische partner in het definiëren en implementeren van uw strategie omtrent de creatie van merken alsook bij het beheren van uw merkenportefeuille van uw merkenportefeuille, rekening houdend met de bedrijfsstrategie van onze klanten.

VOLLEDIGE AANPAK VOOR UW IE

GEVERS integreert de bescherming van domeinnamen in een wereldwijde strategie om maximale bescherming te bieden. Wanneer nodig, stellen we alternatieve of aanvullende bescherming voor via andere intellectuele eigendomsrechten, tot het beheer van bedrijfsgeheimen toe.

UITGEBREIDE VISIE

Door de uitgebreide interne expertise van de GEVERS groep voldoen we aan al uw noden met betrekking tot het verwerven van rechten met betrekking tot domeinnamen, met inbegrip van toezicht houden en handhaving. GEVERS heeft eigen afdelingen die gespecialiseerd zijn in geschillenbeslechting, opmaak van contracten en het bestrijden van namaak en werkt samen met een netwerk van gespecialiseerde lokale agenten over de hele wereld.

ERKEND EN VOORAANSTAAND MERKENGEMACHTIGDE

GEVERS is al meer dan 120 jaar dé autoriteit op het vlak van bescherming van intellectuele eigendomsrechten en wordt wereldwijd erkend in vele gerenommeerde databanken met IE specialisten over de hele wereld. De GEVERS experten spelen al decennialang een leidende rol in professionele organisaties zoals INTA, ECTA, BMM, Marques, AIPPI, LES,…

Wij kijken uit naar onze samenwerking

GEVERS vertrouwt op het domeinnamen team dat met een kennis van minstens 6 talen alle administratieve stappen en procedures behandelt voor de registratie en bescherming van uw domeinnamen, in-house en wereldwijd.

Bewaking
Bewaking

Werd een gelijkaardige domeinnaam geregistreerd door een andere partij?

Depot
Depot

Hoe bescherm ik mijn domeinnaam?

Beschikbaarheidsonderzoek
Beschikbaarheidsonderzoek

Is mijn domeinnaam nog vrij?

Definitie
Definitie

Wat is een domeinnaam?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Valorizatie
Valorizatie

Hoe kan ik de financiële waarde van mijn octrooi optimaliseren?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?