Beschikbaarheidsonderzoek

Beschikbaarheidsonderzoek

De beschikbaarheid van een domeinnaam hangt enkel af van het Top Level domein, wat betekent dat er voor 1 naam zoveel mogelijk beschikbare domeinnamen kunnen zijn als er Top Level domeinen bestaan:
Een domeinnaam is samengesteld uit een naam (de domeinnaam op zich, bijvoorbeeld: “gevers” in gevers.eu) en een Top Level domein (TLD) extensie (bijvoorbeeld: “.eu” in gevers.eu). De TLD kan verwijzen naar geografische (.BE, .NL, .LU, .FR, .CN …), regionale (.EU, .ASIA) of generieke criteria (.COM voor commerce, .NET voor internetdiensten, .BIZ voor business, .ORG voor organisaties …).

Hoe kunnen wij helpen?

Duidelijke rapporten met risiconiveaus

Zoektocht naar alternatieven

Advies met betrekking tot domeinnaam portfolio's

GEVERS raadt klanten ten zeerste aan om beschikbaarheidsonderzoeken uit te laten voeren via specifieke databanken opdat risico’s voor de business plannen van de klant, die gevormd worden door eerdere rechten, kunnen worden opgemerkt. GEVERS zal gemakkelijk kunnen bevestigen of de door u gewenste domeinnaam nog vrij is. Het is ook noodzakelijk dat de domeinnaam past in de globale strategie en dat die in lijn is met de merken die zullen worden gelanceerd.

GEVERS controleert of een belemmerende domeinnaam gebruikt wordt en of dit gebruik te goeder trouw is. Een domeinnaam die te kwader trouw werd geregistreerd (i.e., enkel voor winzuchtige doeleinden) kan onder bepaalde voorwaarden worden verworven via een arbitraire procedure. GEVERS is gewend om zulke procedures te voeren.

Waar maken wij het verschil

DUIDELIJKHEID

We gebruiken eenvoudige risico niveaus die het mogelijk maken om de eventuele risico’s gemakkelijk te begrijpen.

GESCHIKT VOOR ALLE DOELEINDEN

We leveren een duidelijk advies door het gebruik van een samenvatting, een lijst met risico niveaus en een uitgebreid advies. De onderzoeksrapporten zijn gebruiksvriendelijk voor alle afdelingen binnen uw organisatie.

OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK

We zijn er op gericht om oplossingen te vinden voor eventuele obstakels die zouden voortkomen uit de beschikbaarheidsonderzoeken.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

GEVERS vertrouwt op het domeinnamen team dat met een kennis van minstens 6 talen alle administratieve stappen en procedures behandelt voor de registratie en bescherming van uw domeinnamen, in-house en wereldwijd.

Bewaking
Bewaking

Werd een gelijkaardige domeinnaam geregistreerd door een andere partij?

Depot
Depot

Hoe bescherm ik mijn domeinnaam?

Beschikbaarheidsonderzoek
Beschikbaarheidsonderzoek

Is mijn domeinnaam nog vrij?

Definitie
Definitie

Wat is een domeinnaam?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Valorizatie
Valorizatie

Hoe kan ik de financiële waarde van mijn octrooi optimaliseren?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?