Wat is een auteursrecht?

Een auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat de maker van een origineel werk juridische bescherming biedt. ‘Originialiteit’ vereist dat het werk ‘de uitdrukking is van de intellectuele schepping van de auteur ervan’.
Een auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie zelf van een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Auteursrechtelijke bescherming strekt zich enkel uit tot de materiële drager die de tastbare uitdrukking van een idee vormt en niet tot de eigenlijke ideeën, procedures en concepten.
Werken beschermd door auteursrecht omvatten:

– artistieke werken (schilderijen, tekeningen, foto’s, dans- of acteeropvoeringen);
– literaire werken (boeken, krantenartikels, vertalingen en andere geschreven werken);
– muziek, film (composities, scenario’s, songteksten, opnames);
– computerprogramma’s;
– technische tekeningen;
– databanken.

Auteursrechten verlenen twee soorten rechten. Vermogensrechten, zoals het reproductierecht, stellen de houders van een auteursrechten in staat om een financiële vergoeding te bekomen voor het gebruik van hun werk. Deze rechten kunnen worden overgedragen.
Morele rechten beschermen de niet-economische rechten van de auteur, zoals zijn reputatie. Deze rechten blijven steeds eigendom van de originele auteurs.

Hoe kunnen wij helpen?

Bepalen wat de auteursrechtelijke status is van uw werk(en)

 

Advies verlenen over middelen om auteursrechtelijke bescherming te bewijzen

Identificeren van rechten van andere partijen en gerelateerde risico's

Ondersteuning bieden bij de registratie van auteursrechten (I-depot)

Onze aanpak begint met een goed begrip van uw activiteiten en de impact die auteursrechten hier mogelijk op kunnen hebben, zowel in termen van kansen als risico’s.

Wij identificeren de relevante auteursrechten binnen uw organisatie en adviseren u over de beste manier om deze rechten te beschermen. Dit omvat ondersteuning bij de registratie van auteursrechtelijk materiaal en het opstellen van contracten voor uw personeel en externe partners (zie ook onze sectie in verband met contracten).

We identificeren eveneens mogelijke risico’s voor uw organisatie die worden veroorzaakt door auteursrechten van derden en ontwikkelen een strategie voor risicobeheersing.

We stellen richtlijnen op om de identificatie, de bescherming en de tegeldemaking van de auteursrechten intern te stroomlijnen binnen uw organisatie.

Waar maken wij het verschil

ERVARING IN VERSCHILLENDE SECTOREN

Wij hebben cliënten bijgestaan die actief zijn in de kunstensector en in diverse andere sectoren. Dit stelt ons in staat om de impact van auteursrechten op deze verschillende sectoren te begrijpen. Wij werken voor auteursrechtelijk gerichte bedrijven, zoals platenmaatschappijen, uitgevers, reclamebureaus, auteurs en modeontwerpers, maar verlenen cliënten ook advies over de impact van auteursrechten op technologie.

EFFICIËNTE AANPAK

Wij zoeken steeds naar efficiënte en praktische oplossingen voor uw mogelijkheden en risico’s, rekening houdend met uw zakelijke prioriteiten en budgettaire vereisten.

HELDERHEID EERST

We streven ernaar om steeds duidelijk advies te verlenen, ongeacht de complexiteit van de zaak.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

Depot
Depot

Hoe kunt u uw auteursrechten beschermen?

Definitie
Definitie

Wat is een auteursrecht?

Compensatie
Compensatie

Hoe de toestemming van de auteur verkrijgen?

Geschillen
Geschillen

Hoe valt een geschil rond intellectuele eigendom op te lossen?

Fiscaal Voordeel
Fiscaal Voordeel

Hoe maakt u optimaal gebruik van de fiscale octrooiaftrek?

Valorizatie
Valorizatie

Hoe kan ik de financiële waarde van mijn octrooi optimaliseren?

Waardebepaling
Waardebepaling

Wat is de waarde van uw intellectuele eigendomsrechten?

Oveenkomsten
Oveenkomsten

Hoe kan u uw rechten in licentie geven of andere overeenkomsten sluiten?

Namaak
Namaak

Hoe beschermt u uw intellectuele eigendom tegen namaak?