Experten

Ervaring

Olivier Van der Poorten behaalde een doctoraat in de Organische Chemie aan de Vrije Universiteit Brussel en was een FWO-postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel.

In oktober 2019 werd hij bekroond met de Solvay Awards 2018 tijdens een openbare ceremonie in het kader van de “Publieke Lezingen” georganiseerd door de Internationale Instituten voor Chemie en Fysica van Solvay in Flagey (Brussel). De Solvay Awards, georganiseerd door de Solvay-instituten voor Fysica en Chemie, zijn een eerbetoon aan het talent en de expertise van de laureaten, hun specialiteiten en hun vooraanstaande academische carrière in de scheikunde of de fysica, en presenteren baanbrekend onderzoek.

Olivier vervoegde GEVERS in 2019 als octrooigemachtigde in opleiding. Zijn uitgebreide kennis en diepgaande ervaring in de synthetische organische chemie en medicinale chemie met inbegrip van verschillende subdomeinen zoals kleine organische chemicaliën, aminozuren, peptiden en polymeren, en organische chemietechnieken (oplossings- en vaste-fase organische synthese, multicomponentreacties en katalyse) biedt hem de mogelijkheid om zich aan te passen aan complexe en diverse uitvindingen in deze domeinen en om octrooizaken in nauwe samenwerking met gekwalificeerde octrooigemachtigden te behandelen.

Hij adviseert en vertegenwoordigt u voor het octrooilandschap van concurrenten, licentiecontracten, vrijheid van handelen, geldigheid van octrooien van derden, inbreukprocedures, octrooieerbaarheid van uitvindingen, vervolging, oppositie en nietigheidsacties. Hij behandelt zaken in het Engels en Nederlands.

Specialisatie

 • Octrooien

Kwalificaties

 • PhD of Sciences in Organic Chemistry, Vrije Universiteit Brussel (Brussels, Belgium), 2018
 • Octrooi Ingenieur
 • Nederlands octrooigemachtigde

Opleiding

 • Master of Sciences in Chemistry, Vrije Universiteit Brussel (Brussels, Belgium), 2013
 • PhD of Sciences in Organic Chemistry, Vrije Universiteit Brussel (Brussels, Belgium), 2018

Publicaties

 • Azepinone-Containing Tetrapeptide Analogues of Melanotropin Lead to Selective hMC4R Agonists and hMC5R Antagonist. ACS. Med. Chem. Lett. 2015, 6, 192-197
 • Synthesis and Biological Evaluation of Compact, Conformationally Constrained Bifunctional Opioid Agonist – Neurokinin-1 Antagonist Peptidomimetics. Eur. J. Med. Chem. 2015, 92, 64-77
 • T3P-Promoted, Mild, One-Pot Syntheses of Constrained Polycyclic Lactam Dipeptide Analogues via Stereoselective Pictet-Spengler and Meyers Lactamization Reactions. Org. Lett. 2015, 17, 4482-4485 Azepinone-Constrained Amino Acids in Peptide and Peptidomimetic Design. Top. Heterocycl. Chem. 2015, 1-33
 • Synthesis of 3-Amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-ones Through Regioselective Palladium-catalyzed Intramolecular Cyclization. Tetrahedron Lett. 2016, 57, 1547-1550
 • Conformationally Constrained Peptidomimetics as Inhibitors of the Protein Arginine Methyl Transferases. Chem. Eur. J. 2016, 22, 14022-14028
 • Side Chain Cyclized Aromatic Amino Acids: Great Tools as Local Constraints in Peptide and Peptidomimetic Design. J. Med. Chem. 2016, 59, 10865-10890
 • χ‑Space Screening of Dermorphin-Based Tetrapeptides Through Use of Constrained Arylazepinone and Quinolinone Scaffolds. ACS. Med. Chem. Lett. 2017, 8, 1177-1182
 • Efficient One-Pot Access to Trisubstituted 2-Benzazepin-3-ones as Constrained Pseudopeptide Analogues and Privileged Scaffolds. Med. Chem. 2017, 13, 1-9
 • Rapid Construction of Substituted 3-Amino-1,5-Benzothiazepin-4(5H)-One Dipeptide Scaffolds Through an Ugi-4CR – Ullmann Cross-Coupling Sequence. Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 1242-1246
 • Indoloazepinone-Constrained Oligomers as Cell-Penetrating and Blood-Brain-Barrier Permeating Compounds. ChemBioChem 2018, 19, 696-705
 • Side Chain Constrained Aromatic Amino Acids for Use in Peptide Turn Mimicry and Cell-Penetrating Oligomers. Doctoral Thesis 2014-2018