Experten

Ervaring

Jens geeft strategisch advies inzake de bescherming van intellectuele eigendom met een focus op merken en modellen. Hij staat klanten bij in verschillende procedures aangaande merken en modellen. Daarenboven adviseert hij klanten in domeinnaam dossiers en helpt hij hen bij het claimen van illegitiem geregistreerde domeinnamen.

Specialisatie

  • Auteursrechten
  • Modellen
  • Domeinnamen
  • Merken
  • Geschillenbeslechting

Kwalificaties

  • Trademark & Design Attorney

Opleiding

  • ManaMa in Intellectuele Eigendomsrechten en ICT-recht, KU Leuven (België), 2016.
  • Master in de Rechten, UGent (België), 2015.