Experten

Ervaring

Bart geeft juridisch en strategisch advies inzake de bescherming van Intellectuele eigendom met een bijzondere focus op merken en modellen. Hij staat eveneens cliënten bij in het opstellen van IP-gerelateerde contracten en geschillenbeslechting. Voordat Bart het team van Gevers in 2019 vervoegde, was hij gedurende zes jaar advocaat gespecialiseerd in het handels- en economisch recht.

Specialisatie

  • Geschillenbeslechting
  • Auteursrechten
  • Modellen
  • Domeinnamen
  • Merken
  • Contracteren

Kwalificaties

  • Benelux Trademark & Design Attorney

Opleiding

  • Master in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven(KUL), België
  • Master in European Competition and Intellectual Property Law, Université de Liège(ULG), België
  • Master in het Vennootschapsrecht, Katholieke Universiteit Leuven(KUL), België