Model

Wat is een model?

Het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan wordt beschouwd als een model.
Het uiterlijk van een voortbrengsel bestaat meer bepaald uit de kenmerken van de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of van de versiering ervan.
Onder voortbrengsel wordt verstaan elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van (onder meer) onderdelen die zijn bestemd om samengevoegd te worden tot een samengesteld voortbrengsel, evenals verpakkingen, presentaties, grafische symbolen en typografische lettertypes. Het model betreft zowel het voorwerp zelf (en dus een driedimensionale creatie) als de versiering van het voorwerp (een tweedimensionale creatie).
De bescherming van een model kan dus een grote verscheidenheid aan producten dekken. Een idee is (op zich) echter niet beschermbaar. Enkel zijn concretisering kan dat eventueel zijn.

Opgelet! Een computerprogramma wordt niet beschouwd als een model, hoewel het mogelijk beschermd kan worden door auteursrechten of een octrooi.

Wie kan registreren?

In de meeste landen kan registratie van een model aangevraagd worden door:

  • een natuurlijke persoon
  • een bedrijfsentiteit
  • een combinatie van verschillende natuurlijke personen en/of bedrijfsentiteiten

Waar?

De aanvraag voor de registratie van een model moet ingediend worden in het land (of de landen) waar bescherming wordt gezocht. Het model kan beschermd worden op nationaal, Gemeenschaps- of internationaal niveau:

Nationaal

De bescherming van een model is een kwestie van nationale wetgeving. Er is één uitzondering: de drie landen van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) beschikken over een unieke wetgeving – het Benelux-verdrag inzake de intellectuelle eigendom – voor modellen. Een aanvraag kan dan ook niet beperkt worden tot slechts één van de drie landen.

Europese Unie

De bescherming die verkregen wordt door het Gemeenschapsmodel (al dan niet geregistreerd) dekt de hele Europese Unie (momenteel 27 landen).

Meer info:
Factsheet Community Design NL.pdf

Internationaal (Schikking van Den Haag)

Het grootste voordeel van de Schikking van Den Haag is de mogelijkheid om in verschillende landen bescherming te kiezen via een enkele aanvraag.