Merk

Wat is een merk?

Een merk is een teken dat uw producten en diensten onderscheidt van deze van uw concurrenten.

Dit kan gaan om:

  • één of meerdere woorden
  • een tekening (logo), al dan niet gecombineerd met woorden
  • een driedimensionale vorm
  • een kleurencombinatie
  • of zelfs een klank (jingle).

Andere onderscheidende tekens zoals uw vennootschapsnaam of handelsnaam (uithangbord), of uw domeinnaam kunnen eveneens een merk uitmaken.

Wie kan een aanvraag indienen?

In de meeste landen kan het deponeren van een merk aangevraagd worden door:

  • een natuurlijke persoon
  • een bedrijfsentiteit
  • een combinatie van verschillende natuurlijke personen en/of bedrijfsentiteiten

Waar?

Merken zijn gebonden aan de grenzen van het gekozen rechtsgebied (specifiek land of gewest).
De selectie van de landen waar u bescherming vraagt gebeurt op basis van uw uitbreidingsplannen. Zo kunt u uw producten of diensten probleemloos exporteren en mogelijke namaak tegengaan.
Het is raadzaam het “waar, wat en wanneer” van uw activiteiten tijdens de komende vijf jaar te plannen om te vermijden dat u nieuwe aanvragen moet indienen voor bijkomende waren of landen.

Het systeem van het Uniemerk

Het Uniemerk (EUTM) werd in 1996 ingevoerd en wordt sinds 1 april van dat jaar beheerd door het EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie), gevestigd in Alicante (Spanje). Dankzij het Uniemerk is het mogelijk om één enkele aanvraag in te dienen om bescherming te genieten in alle lidstaten van de Europese Unie. Eén Uniemerkinschrijving is dus geldig voor ongeveer 500 miljoen consumenten en is onverdeeld. Het systeem van het Uniemerk bestaat naast het eigen nationale systeem van de EU-lidstaten, waarvan de basisprincipes geharmoniseerd werden.

International systeem (systeem van Madrid)

Dit systeem is gebaseerd op twee internationale conventies, de Overeenkomst van Madrid (1891), zoals die gewijzigd werd, en het Protocol van Madrid (1989). Beide worden beheerd door de WIPO (World Intellectual Property Organization) in Genève. Op heden telt het systeem 116 lidstaten. (Klik hier om het document “The Madrid System: list of Agreement and Protocol’s countries” te downloaden) Het systeem van Madrid biedt de mogelijkheid om door één enkele aanvraag in te dienen, merkbescherming te genieten in alle ondertekenende landen of in een deel ervan. Elk rechtsgebied valt echter onder de nationale regels van het land in kwestie. Het volgende werd (schrander) opgemerkt: “De registratie van het systeem van Madrid is als een mand van nationale rechten, maar met het voordeel van één centraal administratiekantoor.”

Nationaal systeem en Benelux-systeem

Elke Benelux Merkinschrijving omvat België, Nederland en Luxemburg. De criteria zijn dezelfde als voor een Uniemerkinschrijving, en ze kunnen ook de basis vormen voor een internationale registratie. De nationale systemen verschillen van land tot land, maar de hoofdprincipes blijven dezelfde. De mogelijkheid om een nationale aanvraag in te dienen is vooral belangrijk voor landen die geen lid zijn van het systeem van Madrid of van de Europese Unie.

Meer info:
Factsheet TM Benelux NL.pdf