Bescherming & actief beheer

Door de bescherming en het actieve beheer van uw intellectuele activa binnen een goed omlijnd strategisch kader, kunt u uw merken en uw uitvindingen juridisch beveiligen. Elke fase telt. Elke procedure is belangrijk. De beste adviezen laten niets aan het toeval of aan onduidelijkheid over;  dat is het vak van GEVERS sinds 1898.

Depot & registratieprocedures

Wat is de beste weg naar bescherming en welke formaliteiten moet u vervullen? Het indienen vormt de start van uw recht en is zeker geen futiliteit. Ook dient u eventuele vragen van de administratieve diensten te beantwoorden. Een vergissing in deze fase kan de hele procedure op de helling zetten. GEVERS neemt voor u deze delicate en bepalende fase in handen. Wereldwijd.

Vernieuwing & jaartaksen

Is een intellectueel eigendomsrecht voor eeuwig? Natuurlijk niet: wanneer u het eenmaal hebt, moet u elk jaar onderhoudstaksen betalen, in alle landen waar het octrooi van kracht is. Die vervaldag mag zeker niet worden gemist, want dan vervalt het recht. Dat is vaak een drama. Het is ook een goed moment om zich meer strategische vragen te stellen: is het octrooi nog noodzakelijk? Zijn er alternatieve beschermingsmaatregelen mogelijk? Die vragen worden u gesteld door GEVERS. In alle veiligheid, dankzij onze ervaren medewerkers. De vervaldag van de taks is ook een goed ogenblik om uzelf meer strategische vragen te stellen: is het octrooi nog wel noodzakelijk? Zijn er alternatieve beschermingen denkbaar? Is de onderneming klaar om het einde van de bescherming van de vernieuwing aan te kunnen? Dit zijn de vragen die GEVERS u stelt. Goed op voorhand en in alle veiligheid, dankzij zijn ervaren teams en zijn beproefde informaticasystemen.

Brand management

Consumenten ervaren een merk via een aantal contactpunten zoals het product zelf, degenen die het merk vertegenwoordigen, de communicatiemiddelen. Een positieve merkperceptie via al deze contactpunten is bevorderlijk voor de vraag naar het merk en maakt hogere verkoopvolumes tegen betere prijzen mogelijk. Beide zijn cruciale factoren om extra economische waarde te genereren.

Portefeuillebeheer & overdracht

Leeft een intellectuele eigendomsrecht? Ja, uiteraard: een adreswijziging of een naamsverandering van de eigenaar, toewijzing of licentie voor een derde partij : heel wat gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor een handelsmerk. Ze moeten ook worden gemeld aan de administratieve diensten opdat uw recht ten volle blijft gelden. GEVERS ontlast u van die - soms nogal vervelende - formaliteiten.

Intellect Protect

Nieuw verzekeringsproduct voor uw intellectuele eigendom voorgesteld in samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits. Door onze kennis van intellectuele eigendom en Vanbreda Risk & Benefits’ expertise op het vlak van verzekeringen, kunnen we een aantrekkelijk verzekeringsproduct voorstellen. Met deze verzekering wordt het afdwingen van uw intellectuele rechten een betaalbare piste en u beschermt u zich beter tegen hoge en onverwachte kosten wanneer derden u zouden aanvallen.

Een nieuw GEVERS aanbod: Bescherming en beheer van bedrijfsgeheimen

Met deze nieuwe dienst vervolledigt Gevers haar 360° aanbod en biedt ze een uitgebreide en wetsconforme methode aan om de bescherming en het beheer van bedrijfsgeheimen voor onze cliënten te faciliteren, een echte must voor IE strategieën voor veel van onze cliënten.