Portefeuillebeheer & strategische audit

Volstaat een geheel van merken en octrooien op zich? Uiteraard niet. Op geregelde tijdstippen moet u vanuit administratief, maar vooral vanuit strategisch standpunt onderzoeken of het nog altijd aangepast is aan de juridische structuur en de product- en landenstrategie van de onderneming. Deze strategische audits zijn een van GEVERS' specialiteiten. Ze kunnen plaatsvinden ter gelegenheid van een welbepaalde operatie (aankoop, investering) of op regelmatige basis.

Due diligence

In een omgeving die voortdurend evolueert, moeten uw strategie en uw prioriteiten per definitie voortdurend opnieuw geëvalueerd worden. Dit geldt uiteraard ook voor uw merken en octrooien, die in de eerste plaats deze prioriteiten moeten dienen.

Een dergelijke audit kan een administratief luik bevatten: de inventarissen dienen juist te zijn, alle administratieve verplichtingen moeten worden nageleefd en meer algemeen mag er geen juridische of administratieve dreiging boven uw vermogen hangen, wat een gevaar zou kunnen vormen voor het bestaan zelf van uw vermogen of de uitoefening ervan.

Daarnaast moet een portefeuille-audit ook een strategisch luik bevatten: zijn uw merken en octrooien aangepast aan de huidige en toekomstige strategie van uw onderneming? Zijn de juiste merken en vernieuwingen beschermd? Op de juiste grondgebieden? Volgens de beste procedures?

Een dergelijke aanpak houdt een nauwe dialoog in tussen de adviseur en zijn klant. Een perfecte kennis van diens strategie is dan verzekerd. Dit houdt ook in dat de IE-expert een grote gevoeligheid aan de dag moet leggen voor de economische en operationele uitdagingen. Dit vergt ook een uitstekende praktijk op het vlak van risicobeheer, want het is altijd belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen reële of veronderstelde risico's en beschermingskosten. Want uiteindelijk gaat het erom dat uw onderneming op het beste investeringsrendement kan rekenen.