Blockchain: EU octrooibescherming & belang

Bij GEVERS houden we altijd een oogje op de toekomst en een van de revolutionaire technologieën om te volgen is de blockchain-technologie. We zien steeds meer innovaties waarbij blockchain wordt gebruikt in een verscheidenheid van technische toepassingen en door middel van dit artikel willen we u nuttige informatie geven over hoe u blockchain-innovaties kunt beschermen.

Wat is blockchain-technologie?

Om terug te gaan naar het ontstaan van blockchain, grijpen we terug naar het ontstaan van bitcoin. En hoewel beide vandaag niet langer synoniem zijn, is bitcoin het eerste crypto-actief dat ooit werd uitgevonden en staat het gelijk met de geboorte van blockchain als concept.
Een bitcoin blockchain werkt als volgt:
1. Persoon A wil persoon B wat bitcoin sturen,
2. De transactie wordt online voorgesteld als een blok,
3. Het blok wordt uitgezonden naar elk knooppunt in het netwerk met een complex wiskundig probleem om te kraken,
4. Mijnwerkers doen een wedstrijd om het antwoord op het wiskundige probleem (een cryptografische puzzel) te achterhalen,
5. De eerste partij (miner) die het probleem kraakt, zendt het antwoord naar het netwerk dat de transactie valideert,
6. De geldige transactie wordt aan de keten toegevoegd en naar alle knooppunten gezonden, en
7. De bitcoin gaat naar Persoon B.
Gezien de in de stappen 1-7 geschetste mechanismen van de blockchain-technologie, is het een innovatief digitaal systeem voor het bijhouden van gegevens, transacties en veilige berekeningen.
Blockchain voegt een nieuwe fundamentele laag toe aan de infrastructuur van het internet die een open, wereldwijde, onveranderlijke, gedecentraliseerde, transparante en onkreukbare functionaliteit biedt. De blockchain-infrastructuur draait om waarde-uitwisseling, governance en vertrouwen. De volgende generatie van het web zal gedecentraliseerd zijn en vooral gebouwd zijn op dit fundament van vertrouwen, waarde-uitwisseling en veiligheid.

Bescherming van blockchain-innovaties

Het Europees Octrooibureau (EOB) deed in 2018 een eerste conferentie over blockchain. Het EOB sprak de wens uit om samen met de octrooiverlenende instanties georganiseerd te zijn en klaar te staan om specifiek blockchain octrooien te verlenen die juridisch robuust zijn op een voorspelbare manier. Aangezien het EOB bij alle gelegenheden benadrukt dat blockchain uitvindingen computer geïmplementeerde uitvindingen (CII) zijn waarvoor het EOB voorheen zeer stabiele criteria heeft ontwikkeld op basis van CII jurisprudentie.

Het octrooieren van blockchain

Wanneer we het hebben over blockchain-octrooiaanvragen, hebben we het over een groep octrooiaanvragen die verband houden met blockchain-technologie in het algemeen en deze algemene groep kan worden onderverdeeld in hoofdzakelijk twee subgroepen.
Een eerste subgroep van blockchain-octrooiaanvragen heeft betrekking op de onderliggende technologieën, zoals ontcijfering met openbare sleutels, toegangscontrole, blokconstructie, enz. Een tweede subgroep heeft betrekking op de toepassing (het gebruik) van blockchain. In de tweede subgroep gaat het bijvoorbeeld om het labelen van geneesmiddelen, auditregistratie, het labelen van levensmiddelen, enzovoort.

De groei van blockchain octrooiaanvragen begon in 2016 en blijft non-stop groeien.
Octrooi classificatiesysteem – waar vinden we “blockchain octrooipublicaties”?
Als we “blockchain” invoeren in een zoekopdracht voor classificatie in Espacenet, krijgen we als resultaat een groot aantal klassen waarin aspecten van blockchain-technologie zijn ondergebracht:

Het kerngebied van blockchain valt onder H04L 9/00, dat wordt omschreven als “cryptografische mechanismen of cryptografisch”. Er zijn echter een aantal andere klassen, zoals betalingsarchitecturen (G06Q 20/00), zakelijke verwerking (G06Q 2220/00), enz. waarin ook aspecten van blockchaintechnologieën zijn ondergebracht.

Gezien dit alles is het duidelijk dat blockchain-octrooiaanvragen onder zeer verschillende classificatiecodes vallen en dat u bij het zoeken naar blockchain-octrooipublicaties hiermee rekening moet houden.

Onderzoekspraktijk van blockchain-octrooiaanvragen

Blockchain-uitvindingen zijn in computers geïmplementeerde uitvindingen, aangezien er veel computers bij betrokken zijn, er een netwerk bij betrokken is en het functies omvat die door softwareprogramma’s worden geïmplementeerd, zoals het oplossen van de cryptografische puzzel, het toevoegen van een blok aan de blockchain, en andere verwante functies.
Cruciale kenmerken van blockchain zijn netwerken, computers, beveiliging, gegevensstructuren, enz. Deze kenmerken behoren tot de technische materie en zijn dus potentiële uitvindingen.

Andere kenmerken van blockchain, zoals wiskunde of bepaalde bedrijfsmethoden, lijken echter abstracter te zijn en abstracte materie is in de meeste rechtsgebieden uitgesloten van octrooieerbaarheid. Daarom is het belangrijk te begrijpen op welk aspect van blockchain de innovatie wordt uitgevoerd.
Aangezien blockchain-uitvindingen worden behandeld als CII-uitvindingen, weten we hoe we deze moeten onderzoeken. En, het EOB geeft in ieder geval aan dat ze deze op een voorspelbare manier onderzoeken op basis van de jurisprudentie van de Kamer van Beroep en samengevat in de “Guidelines for Examination”.

De juridische praktijk bij het EOB maakt gebruik van de tweeledige aanpak:

1. De eerste hindernis is de “ontvankelijkheidstest” Is het geclaimde onderwerp uitgesloten van octrooieerbaarheid krachtens artikel 52 EOV?
In de praktijk is de eerste test een evaluatie om te zien of er iets technisch is of dat het puur abstract is. Deze eerste hindernis kan ook gemakkelijk worden overwonnen door in de conclusies een computer of een in computers geïmplementeerde methode op te nemen (die altijd de vereiste techniciteit bieden) om de geschiktheidstoets bij het EOB te doorstaan.

2. De tweede horde is nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid, zoals uiteengezet in de EOB-richtsnoeren G-VII, 5.4.
CII-uitvindingen, waaronder blockchain-uitvindingen, hebben vaak een mix van technische en niet-technische kenmerken. De eerste stap voor de onderzoeker is om de claim te verdelen in kenmerken die bijdragen aan het technische karakter en kenmerken met alleen een niet-technisch karakter. De onderzoeker moet bij deze stap voorzichtig zijn, omdat kenmerken die op het eerste gezicht niet-technisch van aard zijn (bijvoorbeeld een wiskundige stap), heel goed een technisch effect kunnen hebben in de context van de uitvinding en als zodanig een technisch karakter hebben.

De onderzoeker gaat vervolgens op zoek naar de meest nabije stand van de techniek. Zodra de stand van de techniek bekend is, kan worden nagegaan of de kenmerken met een technisch karakter die verschillen van de meest nabije stand van de techniek, een technisch effect hebben. De kenmerken die alleen van niet-technische aard zijn, worden bij deze evaluatie buiten beschouwing gelaten. Dit is de bekende Comvik-benadering.

Zijn er veel toegekende octrooien op blockchain-technologie?

Zoals hierboven vermeld, begon de groei van blockchain octrooiaanvragen in 2016, wat ongeveer 5 jaar geleden is. Vandaag geeft een eenvoudige zoekopdracht in “Google Patents” met het trefwoord “blockchain” 136.032 resultaten. Hiervan zijn 66.668 toegekende octrooien, wat bijna 50% is.

Onderstaande grafiek illustreert de geografische verdeling van de verleende octrooien.

 

Tot op heden heeft China de meeste toegekende octrooien, gevolgd door de Verenigde Staten. Maar ook kleinere landen als België, Frankrijk en Nederland hebben vandaag octrooien verleend op blockchaintechnologie. Dit illustreert dat de bescherming van blockchain-uitvindingen wijdverspreid is, met China en de VS aan de leiding en het EOB volgend.

Tot slot, bij GEVERS geloven we dat het belangrijk is om uw blockchain-innovaties te beschermen. Het indienen van octrooiaanvragen speelt een cruciale rol in een blockchain-beschermingsstrategie, niet alleen om kernuitvindingen op het gebied van blockchain-technologie te beschermen, maar ook uitvindingen over de toepassing (het gebruik) van blockchain-technologie. Het hebben van bescherming op uw blockchain innovaties zal tegelijkertijd investeerders aantrekken en waarde intellectueel eigendom in uw bedrijf creëren. De beschermingsstrategie is uw zekerheid voor de toekomst van uw bedrijf.
Als u vragen hebt over de bescherming van uw blockchain-uitvindingen in Europa of een algemeen IE-overleg wilt, neem dan contact met ons op via patents@gevers.eu.

Om meer te weten te komen over Blockchain-technologie, gelieve onze volgende driemaandelijkse nieuwsbrief te volgen, die in januari 2022 zal verschijnen en die dieper zal ingaan op dit interessante onderwerp op IP-niveau.

Frank Van Coppenolle – European Patent Attorney