Vervolg van de procedure

 

Het merkrecht ontstaat op de dag van het depot, voor zover het merk wordt aanvaard tot inschrijving.

Het Bureau is niet gerechtigd om uw merk te weigeren op basis van eerder verworven rechten, maar onderneemt wel de volgende stappen: • het onderzoekt de formaliteiten van het depot, met name de formulering van de waren en diensten en hun classificatie; • het onderzoekt het onderscheidend karakter van het merk; • het publiceert de aanvraag, wat derden de mogelijkheid biedt om oppositie in te dienen op basis van eerder verworven rechten.

De ontvangst en verzending van elke officiële objectie of oppositie van derden zal gefactureerd worden aan een forfaitair tarief van 70 EUR.

Onze kosten en honoraria voor de behandeling van deze objecties en/of opposities zullen afhankelijk zijn van de te leveren prestaties.

Bij afwezigheid van objecties en opposities, zal de inschrijvingsprocedure ongeveer vier maanden in beslag nemen.