Vergeet uw bewaking niet te activeren

BEWAKING WAAROM ? HOE ?
Onder de merken De nodige acties ondernemen ter verdediging van uw merkrechten
 • Identificeren van elke nieuw identiek of overeenstemmend merk, ingediend door een derde
 • Via twee soorten bewakingen (volledig/beperkt: zie onder)
Op naam van een merkhouder Strategische bewaking : het verkrijgen van informatie over nieuwe producten en markten van uw concurrenten
 • Identificeren van elk nieuw merk, ingediend door een of meerdere van uw concurrenten
 • Bewaking in de gewenste geografische zone
Onder de domeinnamen De nodige acties ondernemen ter verdediging van uw merkrechten m.b.t. internetadressen
 • Identificeren van nieuwe domeinnamen die inbreuk maken op uw merk
 • Onder de geografische (.eu, .fr, .be, .ch,…) en/of generieke (.com, .net, .shop,…) extensies
Op het internet
(Internet Monitoring)
Bestrijden van namaak op het internet
 • Opsporen van inbreuk makend gebruik :
  • illegale websites
  • namaakproducten
  • sociale media met denigrerende inhoud
  • problematische domeinnamen

Merkbewaking

VOLLEDIGE BEWAKING BEPERKTE BEWAKING
Dekt de nieuwe identieke en overeenstemmende merken in de bewaakte klassen en de identieke in de niet-bewaakte klassen Dekt enkel de nieuwe identieke merken in de bewaakte klassen
Kan het figuratieve element van uw merk dekken Is beperkt tot het onderscheidende woordelement van uw merk
Het gevonden merk wordt onderzocht door uw raadgever en verzonden met een inschatting van het conflictrisico Het gevonden merk wordt verzonden zonder advies
Kan worden uitgebreid naar elk ander land Is beperkt tot de merken met bescherming in de Benelux of de EU

 

Indien u interesse heeft in één of meer van deze bewakingen, gelieve het bijgevoegd formulier zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend terug te bezorgen.

Elke vertraging kan schadelijk zijn voor een goed beheer van uw rechten.