Win uw oppositie met behulp van de registratie van uw auteursrecht!

China Desk

Een cliënt van GEVERS heeft in China een belangrijk geschil gewonnen in een geval van “trade mark hijacking” op basis van schending van de inbreuk op het auteursrecht.

 

Deze cliënt had zijn beeldmerk niet in China laten beschermen en ontdekte dat zijn merk te kwader trouw door een Chinese onderneming was gedeponeerd. Hiertegen werd een oppositie werd ingediend.

Tijdens de oppositieprocedure volgde de cliënt het advies van GEVERS op om voor zijn beeldmerk het auteursrecht te laten vastleggen. Op basis hiervan werd de inbreuk op het auteursrecht werd ingeroepen en deze claim werd aanvaard door het Chinese Merkenbureau.

Meer en meer opposities worden inderdaad gebaseerd op schending van inbreuk op auteursrechten. Eerdere “copyright recordations” (meestal vergezeld van bewijs van eerdere publicaties) worden vaak gebruikt om de eigendom van auteursrechten aan te tonen en worden door het Chinese Merkenbureau geaccepteerd. In contrast hiermee worden opposities, die zijn ingediend louter op basis van een eerder merkrecht, zelden gunstig onthaald door het Chinese Merkenbureau.

Daarom raden wij onze klanten ten zeerste aan om ten volle gebruik te maken van het systeem van vastleggen van auteursrecht in China. Dit kan interessant zijn in volgende gevallen:

  • Voor het versterken van de bescherming van uw merken in China, om aldus efficiënt “trade mark hijacking”te kunnen bestrijden ;
  • Voor het bekomen van bescherming voor uw beeldmerk in China; en / of
  • Voor het bekomen van alternatieve bescherming indien uw beeldmerk werd geweigerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GEVERS China Desk op chinadesk@gevers.eu of met de jurist die verantwoordelijk is voor uw dossiers.