Versterk de bescherming van uw merken in China

China Desk

Het landschap inzake intellectuele eigendom in China is de laatste jaren in grote mate geëvolueerd : niet alleen is de wetgeving complexer geworden, maar tegelijkertijd is ook een betere en beter afdwingbare bescherming tot stand gekomen.

Om optimaal te kunnen profiteren van deze positieve veranderingen, is het aangewezen dat buitenlandse bedrijven de bescherming van hun merken in China optimaliseren.

In dit verband kunnen twee eenvoudige en kostenvriendelijke stappen worden genomen om uw IP-positie op de Chinese markt aanzienlijk te verbeteren.

1. Het bekomen van een bewijs van inschrijving van het Chinese Merkenbureau voor uw internationale registraties met aanduiding van China.
Dit certificaat is o.a. nodig om een online winkel op Chinese e-commerce platforms te openen of om uw merkrecht op de Chinese markt af te dwingen (optreden tegen merkinbreuk).
Aangezien het 2 tot 4 maanden duurt om dergelijk bewijs van inschrijving te verkrijgen, is het aangeraden dit proactief te bestellen om te vermijden dat u kostbare tijd verspilt wanneer u uw handelsmerken in China moet afdwingen of gebruiken.

2. Het auteursrecht op uw logo’s laten vastleggen bij het China Copyright Bureau.

Het laten vastleggen van auteursrecht op uw logo’s gaat snel en makkelijk en zal u helpen om:

  • “Trade mark hijacking” te bestrijden: het Chinese merkenbureau doet steeds vaker uitspraken in het voordeel van rechthebbenden die zich verzetten tegen gekaapte handelsmerken, met name op basis van het vastleggen van auteursrecht op logo’s (“copyright recordation”).
  • De bescherming van uw beeldmerken te vergroten aangezien één enkele “copyright recordation” u in staat stelt te reageren tegen door derden gedeponeerde identieke of overeenstemmende beeldmerken in alle klassen.

Contacteer ons voor meer informatie.