Albéa, client testimonial
“Albéa heeft een beroep gedaan op Gevers & Orès voor de detachering van een octrooi-analist voor één dag per maand. De hem toevertrouwde opdracht bestond in het verrichten van opzoekingen naar de stand van de techniek. Dankzij de nabijheid die de detachering mogelijk maakte, heeft de octrooi-analist nauw samengewerkt met de octrooi-ingenieurs en de R&D-teams van Albéa. Dankzij de verkregen resultaten konden de octrooi-ingenieurs zich positioneren ten opzichte van het management tijdens de stuurvergaderingen van de innovatieprojecten. Deze detachering heeft de banden tussen Albéa en Gevers & Orès versterkt, met name door een betere kennis van onze technische gebieden en onze werkmethoden. Albéa heeft van de detachering geprofiteerd om voorafgaand kunstonderzoek uit te voeren voor upstreamprojecten en zo tijd te winnen tijdens de ontwikkelingen. Deze detachering was zeer nuttig.”

Guillaume Mouraret
Group Industrial Property Manager – Albéa

“Safran-groep heeft beroep gedaan op GEVERS & Ores (1 dag/week) om een betere wederzijdse kennis van onze werkprocessen te bevorderen. De integratie binnen het Safran-team was een succes voor de interne opvolging van de dossiers en de relaties met de uitvinders. GEVERS & Ores heeft zijn kennis van de technische gebieden van Safran verbeterd. Uiteindelijk heeft elke dag van aanwezigheid ons in staat gesteld een uitvinding te verwerken tot de uiteindelijke indiening van een octrooiaanvraag. Wij zijn zeer tevreden over deze samenwerking.”

Annie Trinquet
Responsable CEPI
Centre d’Excellence en Propriété Intellectuelle
Safran SA

Harman
“Wij zijn verheugd om de proactieve en pragmatische acties van GEVERS
tegen parallelimporteurs te zien met positieve en onmiddellijke resultaten – deze strategie geeft vorm aan de benadering van de markt ten opzichte van intellectuele eigendom, en in het bijzonder ten opzichte van parallelimport, en bewustmaking van het belang om alleen legitieme HARMAN-producten te gebruiken, zowel bij douane, distributeurs als
consumenten.”

Daniel Plewa
Operational Security Specialist at HARMAN

Harman
“Merken zijn de meest waardevolle activa van een onderneming. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten vereist een robuust en voortdurend plan dat zowel namaak als parallelimport omvat. Vanwege gebrek aan kennis over parallelimport bij wederverkopers en consumenten, vereiste deze kwestie een specifieke aanpak die HARMAN in Europa kon ontwikkelen en uitvoeren met de expertise van GEVERS’ COFA-team in België; het team beschikt over de kennis, de vaardigheden en de instrumenten.”

Laetitia Boerie
Legal counsel EMEA at HARMAN

The Smurfs
“Al meer dan 50 jaar wordt alle merkbescherming op Smurfen verzorgd door GEVERS en sinds 13 jaar zorgt de GEVERS COFA afdeling voor onze acties tegen inbreukmakers. Wij zijn meer dan tevreden over deze samenwerking, er wordt zeer snel en zeer efficiënt opgetreden. De inbreuken stoppen en het COFA-team verkrijgt heel vaak een financiële compensatie voor ons die meer dekt dan de werkelijke kosten die wij investeren. Voor IE-eigenaars is het een grote opluchting om alle acties tegen inbreukmakers te hebben toevertrouwd aan de geweldige professionals van het Gevers COFA team. Dank u wel COFA team!”

Brigitte Ickmans
CEO at IMPS Smurfs

CicaLux
“Bedankt GEVERS voor het geweldige teamwork bij het navigeren in het octrooiproces in de EU en de VS, en het helpen verkrijgen van onze eerste VS octrooiverlening voor CicaLux plus twee andere octrooien in de VS en Europa! We hebben de afgelopen 5 jaar met plezier met jullie samengewerkt en kijken uit naar nog meer octrooien in behandeling! “

Michel Alvarez
CEO & Inventor of CicaLux

Neuillylab
“Gevers&Ores staat de startups van Neuillylab al meer dan een jaar bij met hun vraagstukken op het gebied van Intellectueel Eigendom. Deze ondersteuning neemt de vorm aan van uiterst educatieve workshops en consultaties die onze startende ondernemingen in staat stellen het thema intellectuele eigendom individueel aan te pakken. Naast hun competentie geven de teams van Gevers&Ores blijk van een professionalisme, inzet en creativiteit die van grote waarde zijn voor Neuillylab en haar start-ups. Ook het medeleven en de welwillendheid van onze gesprekspartners dragen bij tot het succes van ons partnerschap en tot het plezier dat wij beleven aan de samenwerking met Gevers&Ores.”

Jérémy Talbot
Hoofd van Neuillylab