Onze strategie

GEVERS is een strategische partner voor de identificatie, de bescherming, het beheer maar ook de exploitatie van intellectuele eigendom tijdens de volledige levenscyclus van het innovatieproces, volledig in lijn met uw bedrijfsstrategie. Daarom worden geschikte intellectuele eigendomsdiensten gedefinieerd in relatie tot uw zakelijke doelstellingen.
Strategic partner, 360° approach strategy

WAAROM heb ik bescherming nodig?

Intellectuele eigendomsrechten zijn in de eerste plaats bedoeld om uw innovatie te beschermen en u aan te moedigen verder te investeren in de opbouw van een goede reputatie en/of in onderzoek en ontwikkeling.

HOE beschermen (360 aanpak)

Dankzij de uitgebreide in-house expertise van de GEVERS-groep, zijn wij in staat om al uw behoeften met betrekking tot de verwerving van intellectuele eigendomsrechten te dekken, met inbegrip van belastingen, handhaving en valorisatie.
GEVERS heeft eigen teams inzake geschillenbeslechting, contracten en namaakbestrijding en werkt wereldwijd samen met een netwerk van gespecialiseerde lokale agenten.
Strategic partner, 360° approach strategy

IDENTIFICEER

 • Sensibiliseer (o.a. workshops, etc.)
 • Contracting (NDA en andere overeenkomsten)
 • Project definities incl. i-depots, invention mining en gebruik decision tree
 • O&O – Landscaping – Freedom to operate
 • Creatie en onderzoeken (zowel voor merken, octrooien als modellen)
 • Audit & Due Diligence

BESCHERM

 • Analyse en opbouw strategie inzake beheer en bescherming
 • Opstellen en deponeren van merken, octrooien, modellen, domeinnamen, etc.
 • Aantekenen van wijzigingen aan officiële registers
 • Management via Client Portal van merken,octrooien, modellen, etc.
 • Specifieke maatregelen bedrijfsgeheimen
 • Behandlen van weigeringen of objecties

EXPLOITEER

 • Waardering
 • Contracting – licenties, distributie, technology transfer, terms & conditions, samenwerkingsovereenkomsten, etc.
 • Ondersteuning bij het onderhandelen van deals, contracten (Valorisatie)

 

 

DWING UW RECHTEN AF

 • Opposities (incl. onderhandeling co-existentie)
 • Verval – en nietigheidsprocedures
 • Management gerechtelijke procedures (nationaal + internationaal)
 • (Alternatieve) geschillenbeslechting
 • Namaakbestrijding – Internet monitoring
 • Bewaken van eigen merken/modellen/domeinnamen + bewaking concurrenten en markt