Hoe uw model beschermen?

MODELLEN
BESCHERMING

Bescherming van een model

De graad van bescherming van een model zal voornamelijk worden bepaald door de weergave van het model. Daarom zijn de tekeningen (en de kwaliteit ervan), zoals ze worden gebruikt in het modeldepot, van het grootste belang.

De wetgeving rond modellen kan verschillen van land tot land. De tekeningen van het model zal in verschillende landen aan verschillende voorwaarden moeten voldoen. In sommige landen kan de houder van een model zich beroepen op een ‘respijttermijn’, wat hem in staat stelt om het model openbaar te maken alvorens het te registreren. In andere landen bestaat dergelijke ‘respijttermijn’ echter niet. In dat geval zal dan ook een internationale strategie moeten worden bepaald, indien u uw model wenst te beschermen buiten de EU.

Uw modellenstrategie moet ook zijn afgestemd op die van uw octrooien, indien van toepassing, om een mogelijk verlies van octrooirechten te vermijden gezien het verschil in interpretatie van het begrip ‘nieuwheid’ bij enerzijds modellen en anderzijds octrooien.

Een model dat openbaar is gemaakt in Europa kan bescherming genieten, maar enkel voor een korte periode. Enkel nadat een model is geregistreerd, is het volledig beschermd en dit voor een periode van 25 jaar (op voorwaarde dat het iedere 5 jaar werd vernieuwd).

Hoe kunnen wij helpen?

Strategisch advies over modellenbescherming

Het ontwerpen van modelweergaven

Het integreren van modellen in een algemene IE en commerciële strategie.

Internationale depot strategie

We zijn ervan overtuigd dat een grondige keuze van de weergave van het model zeer belangrijk is voor de maximale bescherming van uw modellen. We adviseren u om deze redenen dan ook kritisch bij de voorbereiding van uw modelaanvraag.

We integreren tevens uw plannen om een model te deponeren in uw globale strategie rond de bescherming van uw intellectuele rechten, zodat de aanvullende modelbescherming en het voordeel van vroegtijdige inroepbaarheid benut kan worden.

Al tijdens de voorbereiding van uw eerste modelaanvraag, adviseert Gevers proactief over de voorwaarden voor een internationaal depot, teneinde zo de kansen om bescherming te verkrijgen in de voor u relevante markten te maximaliseren.

Dankzij onze jarenlange ervaring in modelmateries en ons uitgebreid globaal netwerk van lokale agenten, kunnen we u top level advies verlenen over alle aspecten van modellen, van depot tot handhaving, en dit op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Waar maken wij het verschil

EXPERTISE

Gevers kan beroep doen op een gedegen expertise in het merken- en modellenrecht en op een hands-on ervaring opgedaan in modelgeoriënteerde sectoren.

VERTROUWEN IN MODELLENBESCHERMING

Wij combineren onze expertise met een sterke overtuiging dat de bescherming van modellen waardevol is en strategisch van enorm belang, ofwel alleen ofwel in samenhang met merken en octrooien.

GEVERS TEAM NETWORK

Onze Patent- en Trademark attorneys bundelen hun krachten om te verzekeren dat de mogelijke modellen worden beschermd en uitgevoerd gedurende uw gehele producteninnovatiecyclus.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

CONTACTEER ONS

Kies een andere service voor Modellen

 

Of bekijk onze andere producten

Alle producten

Wij informeren u dat deze website gebruik maakt van functionele en analytische cookies. Wenst u verdere informatie over hoe wij omgaan met uw privacy? Dan verwijzen wij u graag door naar ons privacy verklaringOK