Hoe geef ik mijn octrooirechten in licentie en hoe sluit ik overeenkomsten?

OCTROOIEN
FINANCIELE ASPECTEN

Overeenkomsten

Een IE-recht kan in elke fase van haar levensloop het voorwerp uitmaken van verschillende soorten overeenkomsten, van het moment van de creatie van het recht tot het moment van de valorisatie.  Gevers adviseert u over het geschikte type van overeenkomst en staat u bij in het ontwerpen en onderhandelen van overeenkomsten met het oog op de optimale bescherming en verdediging van uw belangen.

Gevers beschikt over een toegewijd team van experten die u kunnen adviseren over alle aspecten van overeenkomsten die direct of indirect gelinkt zijn aan intellectuele eigendomsrechten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s), tech transfer overeenkomsten, overdrachten van merken of auteursrechten, licentieovereenkomsten, dienstenovereenkomsten, toll manufacturing, aankoopovereenkomsten, uitgavecontracten, distributie, agentuur, franchise, pandovereenkomsten en call-optie overeenkomsten. 

Hoe kunnen wij helpen?

KWALIFICATIE VAN DE TRANSACTIE

ONTWERP EN NAZICHT VAN OVEREENKOMSTEN

ONDERHANDELINGEN, INCLUSIEF GESCHILLENBESLECHTING

NAZICHT NALEVING VAN HET MEDEDINGINSRECHT

 

Due diligence

AANLEVEREN VAN DOCUMENTEN IN HET KADER VAN DE OPZETTING VAN VENNOOTSCHAPS- STRUCTUREN

NALEVING OVEREENKOMSTEN VERIFIËREN


Waar maken wij het verschil

Cyclische benadering

Gevers staat u bij gedurende de volledige levensloop van uw intellectuele eigendomsrechten. Wij bieden proactieve bijstand, detecteren uw noden en opportuniteiten en vertalen deze in gepersonaliseerde oplossingen. 

Kennis van uw bedrijf

Gevers heeft tot doel inzicht te verkrijgen in uw commerciële strategie en sector en streeft er naar uw strategie inzake uw intellectuele eigendomsrechten en contracten daarmee in lijn te stellen. Dankzij onze nauwe betrokkenheid in de levensloop van uw innovaties is Gevers steeds op de hoogte van sterktes en zwaktes van uw business en zijn wij in staat om met kennis van zaken advies te geven over alle mogelijke contractuele kwesties. De experten uit ons contracting team nemen deel aan of leiden de onderhandelingen met uw contractspartijen teneinde u het beste mogelijke resultaat te verzekeren.

Expertise

Dankzij haar sterke expertise behandelt het Gevers Contracting Team alle types van overeenkomsten  die gelinkt zijn aan intellectuele eigendom. Naast haar sterke kennis in privaatrecht en contracten, heeft Gevers ook expertise in het beheer van bedrijfsgeheimen, valorisatie, fiscaliteit, geschillenbeslechting en anti-namaak, zodat uw belangen op alle fronten afgedekt zijn. 

Wij kijken uit naar onze samenwerking

CONTACTEER ONS

Kies een andere service voor Octrooien

 

Of bekijk onze andere producten

Alle producten

Wij informeren u dat deze website gebruik maakt van functionele en analytische cookies. Wenst u verdere informatie over hoe wij omgaan met uw privacy? Dan verwijzen wij u graag door naar ons privacy verklaringOK