Hoe uw octrooieerbare uitvinding detecteren?

OCTROOIEN
Identificatie

Hoe uw octrooieerbare uitvinding detecteren?
Is mijn uitvinding nog beschikbaar?

Invention Mining kan u helpen met het identificeren en vastleggen van waardevolle uitvindingen in uw bedrijf.

Om te weten te komen of een uitvinding nieuw is, dient een onderzoek naar de stand van de techniek te worden uitgevoerd. Als een innovatie uitgevoerd/geïmplementeerd dient te worden, wordt in de eerste plaats aanbevolen om een onderzoek naar de vrijheid van uitbating te laten uitvoeren.

Bestaande octrooirechten van derden hebben invloed op uw vrijheid van uitbaten. Daarom wordt aanbevolen om een landschapsoefening uit te voeren om te achterhalen welke patenten reeds bestaan en in hoeverre deze een bepaald proces binnen uw organisatie kunnen verbieden. Wanneer uitvindingen worden geïdentificeerd, is het de bedoeling dat deze niet openbaar gemaakt worden en u hier enkel met andere partijen in vertrouwen over discussieert. Het is belangrijk,  vooraleer u een octrooiaanvraag indient, om voldoende tijd te investeren in het goed uitschrijven en uittekenen van de innovatie/uitvinding met de hulp van een octrooigemachtigde.

Octrooieerbaarheidsadviezen worden idealiter voorafgegaan door een beoordeling/nazicht van de uitvinding binnen de technische en commerciële ontwikkelingscontexten, met het oog op het optimaliseren van het exclusief potentieel.

Hoe kunnen wij helpen?

Invention mining / ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN TECHNIEK

VASTSTELLEN VAN DE UITVINDING

DECISION TREE

GEVERS heeft een unieke expertise in het uitvoeren van “Invention mining”-sessies om uitvindingen te identificeren in de technische ontwikkelingen van onze cliënten.

Voor reeds geïdentificeerde uitvindingen benadert GEVERS haar/zijn cliënten op een proactieve manier om zo het meeste te halen uit het exclusief potentieel. GEVERS kan beroep doen op professionele interne informatiespecialisten voor de onderzoeken naar de stand van techniek. GEVERS heeft ook “Declaration-of-Invention” benaderingen ontwikkeld die specifiek gericht zijn op het positioneren van uitvindingen in een zakelijke en commerciële relevante context. GEVERS heeft expertise in “Decision Tree-services” om onze cliënten te helpen bij het nemen van beslissingen in de verschillende fasen van het octrooiproces , te beginnen met de vooraf gekozen keuze tussen het geheimhouden van de uitvinding of het indienen van een octrooiaanvraag, of het enkel aanvragen van een publicatie.

Gevers heeft ervaren octrooigemachtigden om octrooirechten van derden te identificeren en te analyseren die mogelijk van invloed zijn op de projecten van zijn/haar cliënten.

OPINIE M.B.T. DE OCTROOIEERBAARHEID

 

VRIJHEID NAAR UITBATING

LANDSCAPING

Waar maken wij het verschil

FLEXIBILITEIT

Onze gevarieerde en innovatieve expertise stelt ons in staat om te reageren op elke type behoefte van onze cliënten, van het identificeren van uitvindingen tot een strategische samenwerking in het bepalen van uitvindingen en het bepalen van het beste exclusiviteitspotentieel. Getrainde informatiespecialisten voeren onderzoeken uit naar de vrijheid van uitbating. Gekwalificeerde octrooigemachtigden identificeren elk potentieel relevant octrooi van derden in het onderzoek naar de stand van de techniek.

PROACTIVitEIT

We streven ernaar te anticiperen op de behoeften van onze cliënten in plaats van enkel op verzoek diensten te verlenen. De octrooigemachtigden bij GEVERS voeren niet enkel indieningsinstructies uit, ze zorgen ervoor, door samen te werken met hun cliënten, dat het volledige potentieel van de uitvindingen benut wordt.

OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK

We streven altijd naar oplossingen en wanneer we worden geconfronteerd met octrooieerbaarheidsproblemen, adviseren we onze cliënten over strategieën die een waardevol exclusiviteitspotentieel bieden afgestemd op hun zakelijke behoeften.

Wij kijken uit naar onze samenwerking

CONTACTEER ONS

Kies een andere service voor Octrooien

 

Of bekijk onze andere producten

Alle producten

Wij informeren u dat deze website gebruik maakt van functionele en analytische cookies. Wenst u verdere informatie over hoe wij omgaan met uw privacy? Dan verwijzen wij u graag door naar ons privacy verklaringOK