Een nieuw GEVERS aanbod: Bescherming en beheer van bedrijfsgeheimen

Het toenemende belang van confidentiële informatie in de bedrijfswereld van vandaag is niet langer een geheim. Door een groeiende open innovatie, een grotere mobiliteit van werknemers en stijgende cyberdreigingen, is de waarde van bedrijfsgeheimen en de nood deze proactief te beschermen in de loop van de jaren enkel toegenomen. Bedrijfsgeheimen zijn belangrijk voor R&D, innovatie, concurrentievermogen en groei, en het is een must voor elk innovatief bedrijf om over een sterk beschermings- en beheersysteem te beschikken.

Een nieuwe EU richtlijn. Het groeiende belang van bedrijfsgeheimen werd erkend door de EU wetgever die de zogeheten ‘Bedrijfsgeheimrichtlijn’ op 8 juni 2016 invoerde (EU richtlijn 2016/943 van het Europese Parlement en de Raad van Europa). Het doel is om de bescherming van verborgen kennis en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) te harmoniseren tegen het onwettig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken ervan op Europees niveau.

De klok tikt en uw bedrijf moet anticiperen. Met minder dan 3 maand te gaan voordat de Bedrijfsgeheimrichtlijn door de lidstaten wordt geïmplementeerd (ten laatste tegen 9 juni 2018), zou de implementatie van een diepgaande strategie om confidentiële informatie binnen uw bedrijf te beschermen bovenaan uw prioriteitenlijstje moeten staan.

Wij kunnen uw bedrijf helpen bedrijfsgeheimen te beschermen

GEVERS heeft een uitgebreid en wettelijk conform bedrijfsgeheimaanbod ontwikkeld om onze klanten te helpen hun bedrijfsgeheimen beter te identificeren, te beschermen, te beheren en te handhaven door het implementeren van een vierstappenmethode en het gebruik van een uniek bedrijfsgeheimbeheerprogramma:

  1. Een opleiding- en bewustwordingssessie over bescherming van bedrijfsgeheimen en de nieuwe vereisten opgelegd door de EU Bedrijfsgeheimrichtlijn;
  2. een audit van de systemen en procedures van de bescherming van uw bedrijfsgeheimen momenteel in werking binnen uw bedrijf;
  3. een gedetailleerd rapport met aanbevelingen voor verbetering van uw beschermingsprocedures;
  4. bijstand voor de implementatie van bovenvermelde aanbevelingen, inclusief een uniek softwareprogramma voor bedrijfsgeheimbeheer, op aanvraag.

Een uniek programma voor het beheer van bedrijfsgeheimbezit. Om een stap verder te gaan en onze klanten een totaalpakket voor de bescherming van hun confidentiële informatie te kunnen bieden, onder de vorm van een uniek, efficiënt en gebruiksvriendelijk beheerprogramma, is Gevers een samenwerkingsverband aangegaan met Chawton Innovation Services (http://www.hazeltradesecrets.com). Dit programma kan, afhankelijk van uw interne middelen, rechtstreeks door uw bedrijf of in uw opdracht door ons worden beheerd.

Het team

Ons toegewijde Team Bedrijfsgeheimbescherming helpt u de correcte stappen te nemen om uw bedrijfsgeheimen beter te beschermen.

Specialisten Bedrijfsgeheimen en -beheer:

Specialisten Bedrijfsgeheimbezitbeheerprogramma :

  • Noshin Malik (BE)
  • Sarah Luyssaert (BE)
  • Eugénie Bard (FR)