Anterioriteitenonderzoek

Kan iemand uw technologische ontwikkelingen belemmeren? Zich beschermen is één ding; handelen is een ander. Het is belangrijk om degenen te identificieren die voor u octrooien hebben behaald waarvan de draagwijdte dicht bij uw innovatie komt. Zo kunt u de grenzen van uw bescherming bepalen. GEVERS helpt u daarbij.

Merken

U bent van plan een teken als merk te deponeren. Dat teken moet echter beschikbaar zijn. We raden u sterk aan om vóór elke neerlegging een onderzoek te doen in de gespecialiseerde databases. Zo kan bepaald worden voorrangsrechten uw projecten in de weg zouden kunnen staan.

Zodra deze rechten geïdentificeerd zijn, kunt u dankzij de analyse door juristen, gespecialiseerd in merkenrecht, de mogelijke risico's identificeren en evalueren. Deze risico's hangen af van talrijke factoren: de aard van het recht (merkenrecht, handelsbenaming, maatschappelijke benaming, enz.), de reglementering van de landen waarin dit recht van kracht is, de graad van gelijkaardigheid tussen de tekens, de beoogde producten en diensten, het effectieve gebruik van het teken, enz. Met GEVERS vermijdt u onaangename verrassingen.

Domeinnamen

Is de domeinnaam die u het liefst wil nog beschikbaar? Dat lijkt eenvoudig vast te stellen. Daarna moet u nog een algemene strategie bepalen, in lijn met de merken die u wil deponeren. GEVERS houdt ook met dat aspect rekening. Zo krijgt u een visie van 360° op de intellectuele rechten die u interesseren.