Subsidies aan KMO’s en aan projectleiders in het Brusselse Gewest

Om de regionale economische ontwikkeling te bevorderen, heeft het Brusselse Gewest verschillende subsidies ontwikkeld voor kleine en middelgrote ondernemingen. Een aantal hiervan staan ter beschikking van de Brusselse KMO’s voor het verkrijgen van specifieke adviezen gerelateerd aan hun activiteiten. Strategieën met betrekking tot Intellectuele Eigendom en alle daaraan gerelateerde vragen spelen immers een belangrijke rol in de strategische ontwikkeling van een bedrijf. De volgende daaraan gerelateerde adviesdiensten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor de financiële steun:

Indiening en octrooiprocedures (« PROTECT »)

Deze steun, beheerd door Innoviris (het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie), biedt de mogelijkheid om de kosten voor het verkrijgen en valideren van octrooien gerelateerd aan R&D-projecten (die al dan niet gesubsidieerd worden door het Brusselse Gewest), te dekken over een interventieperiode van maximaal drie jaar.

Om te voldoen aan de voorwaarden om deze steun te verkrijgen, moet de Brusselse KMO het geheel of een deel van haar activiteiten ontwikkelen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De financiële tussenkomst van de regio in de kosten die betrekking hebben op de indiening en octrooiprocedures verschilt afhankelijk van de grootte, de maturiteit van de R&D- activiteit en het specifieke kader van het project:

  Aanvraag gerelateerd aan een project gesubsidieerd door Innoviris Het verzoek volgt niet op een project gesubsidieerd door Innoviris
  Industrieel onderzoek (R) Experimentele ontwikkeling (D) R of D
Zeer kleine en kleine ondernemingen 70% 45% 45%
Middelgrote ondernemingen 60% 35% 35%

 

Het steunpercentage kan verhoogd worden met 15% indien de onderzoeken waaruit de antwoorden voortvloeien uitgevoerd werden in effectieve samenwerking met een onderzoeksorganisatie. Het steunpercentage kan maximum 80% bedragen.

Voor meer informatie over deze subsidies: klik hier.

Contactpersoon Innoviris:
Sebastian Serrano
Innovation facilitator Industrial Research and Innovation Team
T. +32 (0)2 600 50 63

 

Specifieke adviezen gerelateerd aan intellectuele eigendom (« subsidies voor adviesdiensten: externe adviezen »)

Dankzij deze steun, beheerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), dient de KMO (slechts) 50% van de kosten op zich te nemen voor de eenmalige externe consultancy die dient om een bepaald beheersconflict op te lossen of om de werking of het concurrentievermogen van de onderneming te verbeteren.

De steunpercentages van de regio in deze externe advieskosten zijn de volgende:

Percentage van de subsidie 50 % van de kosten voor onderzoek / externe dienst
Minimum bedrag van de subsidie 500€
Maximum bedrag van de subsidie* 15.000€*
Maximum aantal subsidies 2 subsidies / kalenderjaar

*Per kalenderjaar mogen de totale kosten van de adviesdiensten niet hoger zijn dan het bedrag van het kapitaal van de onderneming verhoogd met schulden op meer dan één jaar.

Interesse in deze financiële steun? Klik hier voor meer informatie.

Regionaal contact:
Impulse.brussels
Service 1819
T. 1819