IP VAL: GEVERS’ allesomvattende concept voor brand management

Haal het maximum uit het financiële potentieel van uw brand assets

Brand Asset Management draait rond de identificatie, het beheer en het nog kostbaarder maken van een van de kostbaarste activa van het bedrijf: het merk. Dit is een holistische benadering om het merk en de branding-activiteiten te sturen, op alle relevante niveaus binnen de organisatorische en procesverwante structuur van het bedrijf.

De basis bestaat uit een duidelijke structuur van activiteiten en tools inzake brand asset management, rekening houdend met uw bedrijfsspecifieke businessstrategieën en businessprioriteiten op elk managementniveau.

De consultants van IP VAL werken nauw samen met u als klant en definiëren en ontwikkelen oplossingen op maat voor brand asset management – gaande van levenscyclusoptimalisering tot de optimalisering van de toewijzing van het branding-budget en de duurzaamheidplanning.

De diensten omvatten de volgende aanbiedingen en specialisaties:

 • Brand Strategy
  Een effectieve merkstrategie zet het ‘grote geheel’ van het merk uiteen. Dat creëert niet alleen merkaantrekkelijkheid en empathie bij de consument/klant, maar genereert ook engagement en invloed onder belangrijke stakeholders. IP VAL ontwikkelt oplossingen op maat om de strategieën van uw merk of uw merkenportefeuille te definiëren. De diensten omvatten: Brand Positioning, Brand Migration, Brand Architecture..
 • Brand Management
  Brand Management impliceert de implementatie van operationele en organisatorische processen en structuren om het merk te sturen. IP VAL biedt systemen voor brand management aan die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van de klanten. Dit omvat de volgende diensten: Brand Performance Management, Brand Analytics, Brand Risk Management..
 • Brand Capitalization
  U kunt uw merk op de meest rendabele manier behandelen als een bedrijfsactivum door er kapitaal mee te genereren – rechtstreeks of onrechtstreeks. IP VAL verleent advies afgestemd op de specifieke behoeften van de klanten en verleent bijstand bij alle aangelegenheden die verband houden met brand capitalization. Dit omvat: Brand Licensing, Brand Financing, Brand Extension..
 • Brand Valuation
  Brand Valuation heeft betrekking op de identificatie, de kwantificatie en het begrip van de multidimensionale manier waarop uw merk waarde creëert. Naast onze gedegen uitvoerige en grondige methode reikt IP VAL ook advies aan afgestemd op de specifieke behoeften van de klanten. Dit omvat: Financial Brand Valuation, Brand Due Diligence..