Indiening en octrooiprocedures (« PROTECT »)

Deze steun, beheerd door Innoviris (het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie), biedt de mogelijkheid om de kosten voor het verkrijgen en valideren van octrooien gerelateerd aan R&D-projecten (die al dan niet gesubsidieerd worden door het Brusselse Gewest), te dekken over een interventieperiode van maximaal drie jaar.

Om te voldoen aan de voorwaarden om deze steun te verkrijgen, moet de Brusselse KMO het geheel of een deel van haar activiteiten ontwikkelen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De financiële tussenkomst van de regio in de kosten die betrekking hebben op de indiening en octrooiprocedures verschilt afhankelijk van de grootte, de maturiteit van de R&D- activiteit en het specifieke kader van het project:

  Aanvraag gerelateerd aan een project gesubsidieerd door Innoviris Het verzoek volgt niet op een project gesubsidieerd door Innoviris
  Industrieel onderzoek (R) Experimentele ontwikkeling (D) R of D
Zeer kleine en kleine ondernemingen 70% 45% 45%
Middelgrote ondernemingen 60% 35% 35%

 

Het steunpercentage kan verhoogd worden met 15% indien de onderzoeken waaruit de antwoorden voortvloeien uitgevoerd werden in effectieve samenwerking met een onderzoeksorganisatie. Het steunpercentage kan maximum 80% bedragen.

Voor meer informatie over deze subsidies: klik hier.

  Contactpersoon Innoviris:
Sebastian Serrano
Innovation facilitator Industrial Research and Innovation Team
T. +32 (0)2 600 50 63